Svar till: Anteckningar från ledningsmöte

Start Forum Öppenhetsforum Anteckningar från ledningsmöte Svar till: Anteckningar från ledningsmöte

#44478
Man
Gäst

Ett protokoll eller liknande uppteckning är enligt 2 kap. 10 § 2 st. allmän handling när det är färdigställt, vilket det rimligen är när protokollet föreligger i färdigt skick och inte redigeras mer. Om det sedan förekommer sekretessbelagda information som inte får röjas, bör denna förstås inte offentliggöras. Den interna gången inom en myndighet är inget lagstiftningen reglerar, men myndigheten har rimligen ett dataskyddsombud som kan kontaktas av den som oroar sig för spridning av känsliga personuppgifter.