Svar till: Läkare

Start Forum Öppenhetsforum Läkare Svar till: Läkare

#44559
Per Hagström
Moderator

Du kan, med stöd av offentlighetsprincipen, begära ut den dokumentation som finns om avskedandet hos landstinget. Det kan hända att vissa uppgifter i handlingarna är sekretessbelagda. Jmf med denna dom.