Svar till: Är kursintyg allmän handling

Start Forum Öppenhetsforum Är kursintyg allmän handling Svar till: Är kursintyg allmän handling

#45108
Per Hagström
Moderator

Har du begärt ut handlingen från landstinget eller från någon högskola där personen har läst den aktuella kursen? Myndigheten i fråga måste kunna upplysa dig om vilken sekretessregel som den stöder sig på för att avslå din begäran utan att du ska behöva begära ett överklagbart beslut. Bedömningen att inte lämna ut handlingen måste ju grunda sig på en sekretessregel eftersom allmänna handlingar som utgångspunkt är offentliga.