Svar till: Censur av sökande till GD-tjänst

Start Forum Öppenhetsforum Censur av sökande till GD-tjänst Svar till: Censur av sökande till GD-tjänst

#5854
Per Hagström
Moderator

Hej! Det deprimerande svaret på din fråga är att gemene man inte kan granska tillsättningar av generaldirektörer. Huvudregeln är annars att insyn ska råda i statens rekryteringar. Men vid rekrytering av de allra högsta myndighetscheferna har lagstiftaren inskränkt offentlighetsprincipen eftersom man tror att vissa av de mest kvalificerade sökande skulle avstå från att söka dessa tjänster om deras ansökningar blev offentliga. Det kan ju vara personer som redan har höga chefstjänster och som inte vill avslöja för sin arbetsgivare, sina medarbetare eller sina kunder att de funderar på att sluta. Den aktuella sekretessregeln finns i 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen men det vet du antagligen eftersom du har överklagat. Regeln har ett omvänt skaderekvisit vilket betyder att myndigheten inte behöver peka på någon specifik omständighet som talar för sekretess. Snarare ligger det på dig att förklara vad du tänker använda uppgifterna till och varför denna användning inte kommer innebära men för den berörda personen.
Mvh
Per Hagström