Svar till: Adressuppgifter till kommunens elever

Start Forum Öppenhetsforum Adressuppgifter till kommunens elever Svar till: Adressuppgifter till kommunens elever

#6189
Per Hagström
Moderator

Hej! Till att börja med måste ni kanske vara tydliga med att ni gör er begäran med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Om man tänker sig att kommunen har alla skolelevers hemadresser i en databas så är den databasen en allmän handling i sin helhet. Men ni vill inte ha ut alla uppgifter i databasen utan ni vill ha ett utdrag med hemadresser för en viss ålderskategori. På juristspråk heter det att ni begär en sammanställning av uppgifter ur en allmän handling eller att ni begär en potentiell handling.

Du kan läsa mer om potentiella handlingar här: http://www.allmanhandling.se/2011/03/14/a-4-2-2-potentiella-handlingar/

Som du ser om du följer länken ovan så kan kommunen komma med invändningen att sammanställningen inte kan göras med rutinbetonade åtgärder, dvs. att det kräver för mycket tid och arbete för kommunen att göra sammanställningen. Men förhoppningsvis har deras databas sökfunktioner som gör det lätt att dra fram just de adresser som ni är ute efter. Om det är så att ni har fått adresser tidigare så talar det kanske för att det går att göra med rutinbetonade åtgärder.

Om adresslistan kan sammanställas med rutinbetonade åtgärder kan kommunen bara avslå er begäran om uppgifterna i listan omfattas av sekretess. Adresser är som regel offentliga om inte den berörda personen har skyddad identitet men då är det just den personens adress som ska tas bort från listan. Kommunen kan också sekretessbelägga med hänvisning till att den tror att ni kommer att använda uppgifterna i strid mot personuppgiftslagen, PUL. Här är några domar där den frågan har varit uppe och som du ser talar de för er sak:

http://www.allmanhandling.se/?s=reklamutskick

Tyvärr kan ni inte kräva att få ut listan i digital form utan myndigheten kan välja att lämna ut den på papper. Om ni vill få kopior skickade till er så blir det en kostnad på ett par kronor per sida. Men ni kan också välja att ta del av uppgifterna gratis på plats och då kan ni eventuellt skanna dem med egen skanner.

Du får återkomma om ni stöter på patrull!

Mvh
Per Hagström