Svar till: Tillsättning av lektorat

Start Forum Öppenhetsforum Tillsättning av lektorat Svar till: Tillsättning av lektorat

#6987
Per Hagström
Moderator

Hej! Jag kan inte svara på hur det går till när den här typen av beslut överklagas. Men en snabb googling ledde mig till Överklagandenämnden för högskolan.

Mycket talar för att du har rätt att få ut de handlingar som du önskar. Tillsättningsärendet är visserligen avslutat men du bör ändå ha rätt partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen eftersom du var part i ärendet och behöver handlingarna för ett kommande överklagande. Partsinsynen ger dig rätt att ta del av det som har tillförts ärendet oavsett om det är allmänna handlingar eller inte. Dessutom övertrumfar rätten till partsinsyn eventuell sekretess i de flesta fall enligt 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.