Svar till: Är inte kursmaterial vid Sveriges lärosäten allmänna handlingar?

Start Forum Öppenhetsforum Är inte kursmaterial vid Sveriges lärosäten allmänna handlingar? Svar till: Är inte kursmaterial vid Sveriges lärosäten allmänna handlingar?

#7326
Per Hagström
Moderator

Hej Mattias!

Handlingar i form av kursmaterial som företrädare för en högskola, t.ex. lärare, har spridit till personer som inte företräder högskolan, t.ex. studenter, är expedierade och därmed allmänna handlingar. I det här fallet handlar det nog om att vara väldigt tydlig med att man begär kopior av allmänna handlingar med stöd 2 kap. tryckfrihetsförordningen och inte i egenskap av nuvarande eller tidigare student.

Nej, offentlighetsprincipen tar aldrig semester. Det finns många JO-beslut som slår fast detta. Du kan hitta ett par här och här.