Svar till: Maillogg

Start Forum Öppenhetsforum Maillogg Svar till: Maillogg

#7701
B
Gäst

Hej, igen!

Efter mycket stök och bök har jag fortfarande inte fått ut mailloggarna som jag begärt ut i sin helhet. Istället har jag tvingats överklagat till Kammarrätten och med hänvisning till RÅ 1998 REF 44 som stämde bäst överens med mitt fall tack vare er hjälp. Så tack för det!

Mina frågor nu är: (1) har jag ”mindre rätt” att begära ut allmänna handlingar som anställd än om jag inte hade varit anställd? Kommunen hävdar nämligen att handlingar medför konsekvenser och att min begäran samt min överklagan har orsakat ”oro” och att jag nu är föremål för omplacering på grund av det. (2) Finns det något skydd mot repressalier vid begäran om att ta del av allmänna handlingar såsom det bland annat finns i diskrimineringslagen? Kanske praxis?