Svar till: Kommun

Start Forum Öppenhetsforum Kommun Svar till: Kommun

#8233
Per Hagström
Moderator

Kan du förklara hur gången är i ett ärende om fastighetsavstyckning? Jag har aldrig kommit i kontakt med ett sådant själv. Börjar det med en ansökan? Blir grannfastigheterna involverade på något sätt? Ska några andra myndigheter än kommunen tycka till om ärendet? Vilken instans fattar själva beslutet om avstyckning?