Svar till: brev om borttagande

Start Forum Öppenhetsforum brev om borttagande Svar till: brev om borttagande

#8581
Per Hagström
Moderator

Du har rätt att ta del av i stort sett alla handlingar i ditt ärende, både enligt reglerna om handlingsoffentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och enligt regeln om partsinsyn i 16 § förvaltningslagen.