Svar till: Skyldighet att inhämta uppgifter som myndigheten måste ha enligt ramavtal?

Start Forum Öppenhetsforum Skyldighet att inhämta uppgifter som myndigheten måste ha enligt ramavtal? Svar till: Skyldighet att inhämta uppgifter som myndigheten måste ha enligt ramavtal?

#8846
Per Hagström
Moderator

Hej! Nej, det är ingen vits att överklaga till kammarrätten för att få ut handlingarna med stöd av offentlighetsprincipen om de begärda handlingarna inte finns hos myndigheten. Offentlighetsprincipen innebär ingen skyldighet för myndigheter att i efterhand skapa handlingar som man borde ha skapat tidigare. Däremot kan myndigheten i det här fallet ha brutit mot regler som säger att beställningar av den här typen ska dokumenteras. Du nämner själv i frågan att beställningarna ska ske skriftligen enligt ramavtalet. Det finns även en mer generell dokumentationsskyldighet för myndigheter som du kan läsa mer om i det här JO-beslutet:

JO 1979/80 s. 334

Att anmäla myndigheten till JO eller JK är en möjlig väg att gå om du kommer fram till att myndigheten har brutit mot reglerna.