Svar till: Mörkar existensen av handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Mörkar existensen av handlingar Svar till: Mörkar existensen av handlingar

#8884
Per Hagström
Moderator

Nej offentlighetsprincipen innebär ingen skyldighet för myndigheter att skapa nya handlingar på beställning med undantag för potentiella allmänna handlingar vilket detta inte låter som. Det finns en skyldighet att diarieföra handlingar som omfattas av sekretess men det kan nog inte tolkas som att det inte går att sekretessbelägga sådant som man inte har diariefört. Det skulle kunna bli brott mot tystnadsplikten.