Svar till: Repressalier

Start Forum Öppenhetsforum Repressalier Svar till: Repressalier

#9227
B
Gäst

Jag har inte använt handlingarna på något sätt än för privat bruk. Däremot gjorde jag en JO-anmälan för dröjsmålet (som inte ledde till kritik) samt överklagat kommunens beslut om att lämna ut handlingarna i sin helhet (då kommunen enligt deras interna rutiner får undanta/radera/flytta på mail som de bedömer inte utgör allmänna handlingar från deras maillogg – förteckning över ingående och utgående mail).

En JO-anmälan har jag övervägt men tycker inte att ett pekfinger från JO är tillräckligt.

Facket är frustrerade över förflyttningen men rent arbetsrättsligt har vi inget att komma med då förflyttningen är inom anställningsavtalets ramar med bibehållen lön, arbetstid samt inom kommunens verksamhet.

Vad gäller att bevisa orsaken för förflyttningen är enkelt. Arbetsgivaren har vid upprepade tillfällen redogjort för orsaken samt erkänt att kärnan för förflyttningen är mitt agerande; att jag begärde ut handlingarna och när det dröjde sex veckor gjorde en JO-anmälan.

Om facket vill driva saken i domstol antar jag att det inte blir arbetsdomstolen som dömer, då den arbetsrättsliga biten av förflyttningen är inom ramen för anställningsavtalet?

Sedan undrar jag om du vet hur ”grov” en repressalie ska vara för att klassas som en repressalie?