Svar till: Repressalier

Start Forum Öppenhetsforum Repressalier Svar till: Repressalier

#9240
Per Hagström
Moderator

När man talar om repressalieförbudet så brukar det syfta på när någon straffas för att ha yttrat något offentligt eller för att ha lämnat uppgifter till media. Det vill säga det som är straffbart enligt 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen. Du kan läsa mer om detta om du fritextsöker på repressalieförbudet t.ex. här: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/

Men din fråga handlar om bestraffning för att du har begärt ut allmänna handlingar. Jag vet inte om det är brottsligt det som dina chefer har gjort men det eventuella brottet kanske snarast är tjänstefel.

I det här fallet ansåg JO att det stred mot regeringsformens krav på saklighet att underrätta en enskilds arbetsgivare om att den enskilde hade begärt ut allmänna handlingar från sin jobbmejl. Det var ju också en typ av bestraffning från myndighetens sida, åtminstone upplevde nog den enskilde det så.

http://www.jo.se/PageFiles/8798/1167-2016.pdf

Har du skriftlig eller på band att du blev förflyttad för att du begärde ut handlingar?