Svar till: Repressalier

Start Forum Öppenhetsforum Repressalier Svar till: Repressalier

#9248
B
Gäst

Precis. Men jag tänkte om det vore möjligt att tillämpa lagen analogt? Eftersom repressalieförbudet sträcker sig till offentligt uttalande borde det kunna ses i ljuset av offentlighetsprincipens ramar och att syftet med lagen är just allmänhetens insyn. Det vore då inte långt till hands att repressalieförbudet också ska skydda den som begär ut allmänna handlingar.

Jag kontaktade JO idag och fick till svar att repressalieförbudet endast skyddar medborgare från det allmänna och att det i mitt fall handlar om ett förhållande mellan anställd och arbetsgivare. När jag ifrågasatte huruvida det i så fall innebär att jag som anställd har ett svagare skydd svarade JO att förhållandet är en arbetsrättslig fråga och inte en som JO vanligtvis uttalar sig om.

Frustration är vad jag upplever just nu.

Bevisningen jag har finns i ljudupptagning samt att jag alltid har haft med mig en facklig företrädare som kan intyga vad arbetsgivaren har frambringat som anledning för min förflyttning.

Syftet med offentlighetsprincipen är väl ändå medborgarnas insynsrätt samt möjlighet att granska offentliga aktörer för att tillvarata sina intressen. Mina intressen handlade om en schemaändring och förklaringen jag fick var undermålig. Så jag använde mig av min grundlagsskyddade rättighet och begärde ut allmänna handlingar och här sitter jag idag; JO som hänvisar mig till facket (som varit involverade från början och som, liksom jag, är kritiska till kommunens agerande), kommunen som gömmer sig bakom rätten att leda och fördela arbetet och jag som har ljudupptagning där arbetsgivaren vid upprepade tillfällen säger att ”handlingar medför konsekvenser” och att kollegan vars maillogg jag begärde ut känner sig kränkt och vill inte arbeta med mig. Om myndigheten inte tål granskning och om offentligt anställda ska betrakta sin jobbmail som sin dagbok – vad är nästa steg? Ska vi avsäga oss rätten till insyn för att inte ”råka illa ut”?

Jag vet inte vad jag ska skriva mer.