Svar till: Repressalier

Start Forum Öppenhetsforum Repressalier Svar till: Repressalier

#9287
Per Hagström
Moderator

Nej, det är en märklig situation du har hamnat i. I det här JO-beslutet slår ombudsmannen fast (se under rubriken bedömning) att rätten att ta del av allmänna handlingar gäller ”envar” och alltså följaktligen även anställda på den berörda myndigheten. Den rätten inskränks ju i praktiken om det är öppet för myndigheten att straffa de anställda som utnyttjar denna rätt bara bestraffningen sker inom ramen för anställningsförhållandet. Jag förstår inte riktigt det där som JO sade till dig om att repressalieförbudet inte gäller för arbetsgivare dom du t.ex. tittar på det här beslutet:

http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2017/07/3249-16-21/