Svar till: Pedagogisk kartläggning i skolan

Start Forum Öppenhetsforum Pedagogisk kartläggning i skolan Svar till: Pedagogisk kartläggning i skolan

#9303
Per Hagström
Moderator

Ett sätt kan ju vara att göra en formell skriftlig begäran, t.ex. via mejl, där du begär att kommunen skickar kopior av de aktuella utredningshandlingarna till dig med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen. Som vårdnadshavare kan du också ha rätt till partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen. Se denna dom:

RÅ 1997 ref. 26

En part har större möjligheter att få ut information ur det aktuella ärendet, t.ex. handlingar som ännu inte är allmänna eller som annars skulle vara sekretessbelagda.

Om kommunen vill ställa upp någon typ av villkor kring hur du får ta del av handlingarna, t.ex. att du måste ta del av dem på plats i närvaro av en specialpedagog, så måste kommunen göra det genom ett beslut om sekretessförbehåll. Sådana beslut kan överklagas. Läs mer om sekretessförbehåll här:

Utlämnande med sekretessförbehåll

Den här domen kan vara särskilt intressant eftersom den gäller en liknande situation som din:

RÅ 1990 not. 418