Svar till: Vill se ett beslut……. hur gör jag

Start Forum Öppenhetsforum Vill se ett beslut……. hur gör jag Svar till: Vill se ett beslut……. hur gör jag

#9358
Per Hagström
Moderator

Oj, under den fliken vill man inte hamna! Håller med dig om att det borde finnas någon slags dokumentation bakom ett så drastiskt beslut. Kan man räkna ut på vilken nivå i bolaget som ett sådant beslut fattas. Är det i bolagsstyrelsen? Kan det finnas ett protokoll från det styrelsemötet i så fall? Har tjänstemännen kanske gett bolagsstyrelsen ett underlag för beslutet som du kan begära ut? Styrelsen har säkert en sekreterare som sköter pappersarbetet och som du kan kontakta för att höra vilken dokumentation som finns.

En bra person att kontakta för att börja nysta är annars registrator@tiohundra.se. En registrators huvuduppgift är att registrera de allmänna handlingar som kommer in eller skapas på en myndighet eller ett bolag som tillämpar offentlighetsprincipen. Du kan till exempel fråga registratorn om det finns något ärende upprättat kring nedläggningen av din enhet där dokumentation finns samlad. Alla handlingar syns dock inte i diariet (registret över allmänna handlingar) men registratorn kan kanske hänvisa dig vidare till rätt person annars.

Om du bara får undanglidande svar från de inblandade så kan du prova att göra en formell skriftlig begäran om att få ta del av den dokumentation som finns gällande bolagets beslut att lägga ner din enhet. Den begäran kan du skicka till registratorns mejladress. Här kan du hitta mallar för hur man gör en begäran.

Lycka till! Hör av dig om du stöter på patrull.