Svar till: kontroll av diarie

Start Forum Öppenhetsforum kontroll av diarie Svar till: kontroll av diarie

#9661
Anonym
Gäst

Ring in till kommunen och säg att du söker en registrator. Om du vet vilken nämnd/förvaltning som handlingarna skickats till så säger du att du söker en registrator där. Säg att du söker handlingar som skickats in av (uppge namn på den som skickat in dem). Har du personens adress, fastighetsbeteckning eller kanske personnummer så går det att söka på. Det kan också gå att söka på vad handlingarna handlar om. Rör de t ex nåt som pågår på en viss fastighet så kan du uppge den fastighetsbeteckningen. Rör det en viss firma kan du uppge firmans namn. Det brukar finnas ett diarienummer för varje ärende och varje ärende kan innehålla flera handlingar. Du måste inte känna till diarienumret för att kunna begära ut handlingar förutsatt att du har andra uppgifter som man kan söka rätt på ärendet ifrån.