Svar till: Begära ut all e-post från myndighet

Start Forum Öppenhetsforum Begära ut all e-post från myndighet Svar till: Begära ut all e-post från myndighet

#9961
Per Hagström
Moderator

Hej! Myndigheten i fråga skulle antagligen inte vilja lämna ut ett så stort och potentiellt integritetskränkande material i digital form. Den skulle inte heller vara skyldig att göra det eftersom myndigheter kan välja att lämna ut digitala handlingar i form av utskrifter på papper. Du får också tänka på att det skulle kräva en enorm arbetsinsats av myndigheten att gå igenom alla mejl för att kontrollera om de är allmänna handlingar och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter som måste maskeras före utlämnande.