Arbetmaterial

Start Forum Öppenhetsforum Arbetmaterial

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #26068
  Susanne Steen
  Gäst

  Hej
  Jag har begärt ut en kostnadskalkyl som ligger till grund för ett kostsamt beslut hos min kommun. De hävdar att kalkylen är ett arbetsmaterial trots att beslutet, som är taget, baseras helt och hållet på denna kalkyl
  Vad räknas som arbetsmaterial? Kan man hävda att denna kalkyl är ett arbetsmaterial då det har tagits beslut på den? Det finns inget annat som ligger till grund för beslutet är denna kalkyl
  Ser framemot ert svar
  Mvh
  Susanne

  #26304
  Per Hagström
  Moderator

  Hej!

  Huvudregeln är att handlingar som en myndighet har skapat i ett ärende blir allmänna när ärendet avslutas, t.ex. genom ett beslut. Det framgår av 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Handlingar som skapas av en myndighet i ett ärende kan bli allmänna även innan ärendet är avslutat om de skickas till någon utanför myndigheten, dvs. expedieras. Men det finns också två handlingstyper, minnesanteckningar och utkast, som inte blir allmänna ens när ärendet avslutas (2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Dessa blir endast allmänna om de har tagits om hand för arkivering. En fråga som du måste ställa dig är alltså om kalkylen i ärendet kan ses som en minnesanteckning eller utkast. Minnesanteckningar är typiskt sett sammanställningar av uppgifter hämtade från andra handlingar som finns i ärendet. En föredragninspromemoria är ett exempel på en minnesanteckning. Det är ett dokument där personen som ska föredra ärendet inför beslutsfattarna har sammanfattat de viktigaste omständigheterna i ärendet. Du kan läsa mer om minnesanteckningar här. Utkast är inte så svårt att förstå kanske. Det är någon slags förstadium till en färdig handling: en skiss, en kladd eller ett förslag. Passar kalkylen in i någon av dessa handlingstyper? Om inte så är den en allmän handling eftersom den ingår i ett avslutat ärende. Obs! En handling som tillför ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara en minnesanteckning eller ett utkast (se 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen). Det vill säga om kalkylen innehåller uppgifter, t.ex. uppgifter om kostnader, och dessa bara finns i kalkylen och inte i någon annan handling i ärendet så är den en allmän handling.

  Domar som kan vara intressanta för dig:

  KR Göteborg 6082-13

  Tidig analys tillhörde slutligt investeringsärende

  #26323
  Susanne Steen
  Gäst

  Hej
  Tack för ditt svar
  Fick svar i fredags från kommunen där de hävdar att ärendet inte är färdigbehandlat. Detta stämmer då det är ett större ärende och kalkylen är en del av ärendet. Det har dock tagits beslut på att inte köpa en fastighet utan bygga en ny som baseras på denna kostnadskalkyl. Vad gäller då?
  ¨* Det är tagit ett beslut men ärendet är färdigbehandlag
  Jag är god man så sekretess kan ej hävdas

  Svaret från dem:
  Beslut

  Din begäran avslås eftersom handlingarna utgör arbetsmaterial och ärendet inte är färdigbehandlat.

  Det kan noteras att handlingarna i fråga inte skulle ha lämnats ut även om de var allmänna handlingarna då sekretess för dessa skulle gälla enligt 19 kap. 1 § och 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

  Skäl för beslutet

  En handling som en myndighet själv tar fram inom ramen för sin verksamhet blir enligt 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen allmän när den har expedierats, justerats eller på annat sätt färdigställts. Då handlingarna utgör arbetsmaterial och ärendet inte är färdigbehandlat är handlingarna för närvarande inte allmänna.

  Enligt 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Vidare gäller enligt 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen Sekretess för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Dessa bestämmelser avser situationer där en offentlig myndighet eller ett offentligägt bolag agerar som en kommersiell aktör på en konkurrensutsatt marknad och ett röjande av uppgifterna skulle innebära att den offentliga aktören missgynnas i förhållande till privata aktörer genom att underlag i samband med kommersiella transaktioner röjs. XXXXXXXXXXX bedömer att förutsättningar för sekretess skulle vara uppfyllda för det fall handlingarna i fråga skulle vara att anses som allmänna

  Mvh
  Susanne

  #26366
  Per Hagström
  Moderator

  En myndighet är inte helt fri att själv definiera vad som är ett ärende och när detta är avslutat, se t.ex. detta fall:

  Polisen får bakläxa om Alma

  Men det finns också fall där man har gått på myndighetens linje:

  KR Sthlm 7532-12

  Rättad tenta var inte allmän handling

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.