Avgift för övervakning

Start Forum Öppenhetsforum Avgift för övervakning

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #29133
  Sven
  Gäst

  Jag hade ett samtal med informationstjänsten hos en närliggande kommun som driver ett 19 år (!) gammalt tillsynsärende för en fråga om bygglov avseende vad en fastighet får användas till för verksamhet. Ärendet har tillkommit 1999 när en granne anmälde ägaren för att förvara vissa typer av föremål på tomten. Grannen lever inte längre och det bedrivs ingen verksamhet i lokalen som nu hyrs av mig. Kommunen har dock vaknat till när de ser att jag vistas där och har gjort ett tillsynsbesök där de nu kräver in yttrande och ställer krav på att bygglov ska sökas för den tilltänkta verksamheten.

  Jag har kontaktat kommunen och begärt att få ta del av alla handlingar sedan fastigheten bebyggdes på 1960-talet och framåt för att se vilka tillstånd som redan finns beviljade. Kommunen har svårt att ta fram dessa handlingar och hänvisar bl.a. till att de kan finnas i handläggarens arbetsmaterial. För att komma på plats och själv fotografera handlingarna tar de inte betalt för att leta fram dokumenten men säger att då en administratör måste vara med och övervaka så kommer kommunen att ta betalt för administratörens tid.

  Mina frågor är om de verkligen får debitera för övervakningen och om det finns tidsaspekter på hur länge ett ärende får låsa allmänna handlingar som arbetsmaterial?

  #29249
  Per Hagström
  Moderator

  När kommunen beviljar ett tillstånd/bygglov för en viss fastighet så antar jag att detta skickas till fastighetsägaren och då blir det en expedierad och följaktligen allmän handling. Vad menar kommunen med arbetsmaterial? Det förekommer inte som begrepp i tryckfrihetsförordningen men används flitigt av myndigheter som av olika skäl inte känner för att lämna ut handlingar.

  Vad gäller avgift för övervakning så låter det väldigt märkligt. Så här står det i 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen:

  Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Handling får även skrivas av, avbildas eller tagas i anspråk för ljudöverföring.

  Här är ett par praxisavgöranden som du kan hänvisa till:

  JO 1989/90 s. 392

  Ingen avgift när handlingar skannas på plats

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.