Avgift för sekretessprövning?

Start Forum Öppenhetsforum Avgift för sekretessprövning?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #12211
  Mattias
  Gäst

  Hej,
  Jag har begärt ut ett antal handlingar, som finns digitalt, hos Länsstyrelsen och fick följande svar:

  ”För utlämnande av de begärda handlingarna ska Länsstyrelsen ta ut en avgift. Arbetet med att ta fram och sekretesspröva beräknas ta 1-2 timmar i anspråk. De begärda bilagorna uppgår till 24 stycken.

  Avgift tas ut enligt följande:

  I fall där handlingar finns lagrade elektroniskt är det istället arbetstiden som utgör utgångspunkt för beräkningen av avgiften. En avgift tas ut för beställningar som tar mer än tio minuter att utföra. Avgiften är 80 kronor per påbörjad tiominutersperiod från och med den elfte minuten. Det innebär att kostnaden för första timmen blir 400 kr och följande timme 480 kr.”

  När jag kollar runt uppfattar jag att myndigheter inte har rätt att ta betalt för arbetstid i samband med utlämnandet, bara en kopieringsavgift.

  Min fråga är alltså, är jag skyldig att betala? Om inte, hur ska jag då gå tillväga?

  #12231
  Per Hagström
  Moderator

  Kammarrätten har i denna dom prövat myndigheters rätt att ta betalt för handlingar i elektronisk/digital form:

  Överpris för elektroniskt protokoll

  Domstolen kommer fram till att man kan ta betalt för elektroniska handlingar med stöd av 4 § avgiftsförordningen. Men vilka kostnader ska täckas av avgiften? Domstolen skriver så här: ”…det är rimligt att en myndighet vid ett enskilt utlämnande av inskannade uppgifter som sedan lämnas ut i elektronisk form tar ut en avgift som täcker kostnaden för inskanning, material och expediering”. Kammarrättens dom ger alltså inte stöd för att ta ut en avgift för att hämta fram och sekretesspröva handlingarna.

  I SOU 2010:4 s. s. 185 f. kan man läsa ”Kostnaden för kopiering, material
  och expediering ska täckas, däremot inte kostnader för handlingens
  framtagande och återställande (RÅ 1985 2:9). Myndigheten får
  alltså inte ta ut särskild ersättning för programmering, bearbetning
  m.m. i samband med utskrift av elektroniskt lagrad information
  som begärs ut med stöd av offentlighetsprincipen. Det bör även
  noteras att kostnaden för eventuell sekretessprövning inte ingår i
  avgiftsunderlaget.”

  Om länsstyrelsen håller fast vida att du ska betala för framtagande och sekretessprövningen så behöver du begära ett överklagbart beslut för att kunna gå vidare till högre instans. Eventuellt innebär 23 § i avgiftsförordningen att du först måste betala avgiften innan du kan begära ett överklagbart beslut. Så här beskrivs ordningen i en promemoria från regeringen (Ds 2017:37):

  ”Det finns inget krav på att myndigheter i varje enskilt fall ska fatta
  ett formellt beslut om avgiftsuttag. Om den enskilde anser att fel
  avgift har tagits ut kan dock ett särskilt beslut om avgiften begäras.
  Begäran ska göras inom trettio dagar efter den dag då avgiften
  betalades. Beslutet kan sedan överklagas hos Skatteverket, som är
  slutinstans för ärendet (23–24 §§ avgiftsförordningen).”

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.