Bilbesiktnings handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Bilbesiktnings handlingar

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #19062
  Arne Pekonen
  Gäst

  Hej,
  En Kontrollbesiktning av en tex personbil i Sverige är en Myndighetsutövning.
  Om Kontrollbesiktningen sker av tex ”egen bil” så får den bara göras under vissa bestämda förutsättningar för att undvika diskutioner om opartiskheten av bedömning av fel skall uppkomma.
  Då skall denna typ av Kontrollbesiktningar noteras/registreras på ett sätt som gör att det i efterhand går att kontrollera om Kontrollbesiktningen har gått rätt till.
  Jag får bara del av Kontrollbesiktnings protokollet, och där står det inget om att den har skett under speciella omständigheter, vilket brukar vara vanligt.
  När jag efterfrågar om ”tilläggs information” så slår ”bromsen i” hos företaget som har besiktat bilen.
  De framför att övrig information ej är ”offentlig”.
  Vilket jag ser som mycket märkligt,, Kontrollbesiktningen är ju en Myndighetsutövning och varför skulle ej det vara ”offentligt” om myndigheten / myndighetspersonen besiktar sin egen bil??
  Rör inte allt som har med en tex Kontrollbesiktning med dess Handlingar & Noteringar offentlighetsprincipen?
  Hur kan man kräva att få del av alla handlingar/noteringar som visar att detta är 100% ok?

  #19121
  Per Hagström
  Moderator

  Det framgår av bilagan till offentlighets- och sekretesslagen att offentlighetsprincipen gäller vid besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574). Offentlighetsprincipen gäller inte i all verksamhet vid besiktningsorganet utan i den del som avser fordonskontroll. Det står ingenstans att offentlighetsprincipen bara gäller besiktningsprotokollet utan samtliga inkomna eller upprättade handlingar inom den utpekade verksamheten, det vill säga fordonskontroll, är allmänna handlingar.

  I ditt fall låter det inte som att det råder någon tvekan om att den aktuella handlingen har koppling till fordonskontroll. Men om företaget hävdar att det inte finns en sådan koppling så kan du hänvisa till Regeringsrättens dom RÅ 2009 not. 131 som säger att begreppet fordonskontroll inte ska tolkas allt för snävt. Domen finns tyvärr inte på allmanhandling.se men däremot finns det en kammarrättsdom som gäller en liknande fråga, se här:

  KR Sthlm 3005-11

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.