diareföring

Start Forum Öppenhetsforum diareföring

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #15026
  anonym
  Gäst

  finns det någon reglering vad gäller diareföring av inkommna begäran av allmän handling? I sådana fall, skiljer det sig åt beroende på:

  * I vilken form begäran görs (skriftligen analogt/digitalt eller muntligen per telefon/på plats)?
  * om det krävs sekretessprövning eller inte?

  finns det några särskilda omständigheter överhuvudtaget som gör att en tjänsteman vid någon myndighet kan neka att ta upp en begäran om utlämning av allmän handling efterfrågad muntligen på plats och hänvisa till skriftliga alternativ, exempelvis då sekretessprövning krävs?

  #15049
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, det finns inga särskilda regler för hur just begäran om allmän handling ska diarieföras. Om någon skickar in en skriftlig begäran om en allmän handling så blir det en inkommen och därmed allmän handling hos myndigheten som andra i sin tur kan begära ut. Men myndigheten måste inte diarieföra den inkomna begäran. En begäran om allmänna handlingar omfattas sällan av sekretess och därför behöver den inte diarieföras/registreras enligt 5 kap. 1 § 3-4 st offentlighets- och sekretesslagen. Det kan vara direkt olämpligt att registrera namnet på personer som begär ut handlingar, vilket framgår av detta beslut från JO:

  JO 153-14

  Om myndigheten måste göra en sekretessprövning för att lämna ut en handling behöver myndigheten kanske skapa ett ärende där den dokumenterar vilka uppgifter som har lämnats ut och vilka som har sekretessbelagts samt skälen för det. Då diarieför kanske myndigheten ärendet men jag vet inte om det är nödvändigt att registrera sökandens namn för det. Sökanden kan däremot inte förbli anonym om han eller hon vill begära en domstolsprövning av myndighetens beslut i ett utlämnandeärende.

  HFD 6738-13

  En myndighet kan inte kräva att någon ska lämna sin begäran om allmänna handlingar skriftligen. Se här:

  Du måste begära ut handlingen skriftligen!

  #15094
  anonym
  Gäst

  tack!

  tolkar jag det rätt om vi förutsätter följande

  begäran om allmän handling, där sekretessprövning krävs, görs på plats muntligen, då upprättas ingen allmän handling, men det finns fortfarande en betydande risk att uppgifter om den och beslut om utlämnande/sekretess/avslag registreras i någon form av administrativt register (som i sin tur är offentligt)?

  #15206
  Per Hagström
  Moderator

  Jag tog frågan vidare till en grupp för registratorer på Facebook och fick väldigt olika svar. Vissa diarieför alltid ett ärende när handlingar lämnas ut. Andra diarieför bara om myndigheten sekretessbelägger uppgifter i den begärda handlingen. Ytterligare några diarieför först om den sökande begär ett överklagbart beslut. Sammanfattningsvis finns det en risk att din begäran lämnar någon typ av spår i diariet oavsett hur du gör den. Diariet är offentligt.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.