Diarieföra brev

Start Forum Öppenhetsforum Diarieföra brev

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #28683
  Anna-Karin Bylund
  Gäst

  Hej, för 22 år sedan skrev jag brev till Stockholms Läns landsting och till Stockholms stad angående en person som begick sexuella övergrepp på unga kvinnor. Mannen i fråga fick tilldelades kulturstöd av bl a aStockholms läns landsting och Stockholms stad. Vid en granskning visar det sig att Stockholms läns landsting och Stockholms stad inte diariefört brevet. Har de begått ett juridiskt fel? Är det möjligt att stämma dem (eller hur man ska uttrycka det) nu 22 år efteråt?

  Tacksam för svar.
  Vänligen Anna-Karin

  #28732
  Per Hagström
  Moderator

  Hej! Enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, ska allmänna handlingar registreras så snart de har kommit in till en myndighet. Ditt brev blev en allmän handling när det kom in till landstinget respektive Stockholms stad. Men det finns ett undantag från diarieföringsskyldigheten i tredje stycket i samma paragraf:

  Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

  Det är svårt för mig att säga om ditt brev omfattades av sekretess i någon del när det kom in till myndigheterna. Men även om brevet var helt offentlig så borde det alltså enligt paragrafen ha hållits ordnat på något annat sätt som gjorde det lätt att hitta för eventuell intresserad allmänhet. Det finns ingen exakt definition av vad som menas med ”hålls ordnade”. Men ett exempel kan vara att myndigheten samlar handlingar av en viss typ i en pärm som allmänheten kan bläddra i på plats hos myndigheten. Rent hypotetiskt skulle myndigheterna i det här fallet kunnat ha haft en pärm med skrivelser från personer som ifrågasätter bidrag till olika kulturverksamheter men det är väl inte så troligt att det fanns en sådan.

  Även om myndigheterna bröt mot kravet på diarieföring eller att hålla handlingar ordnade på annat sätt är det nog svårt att ställa dem till svars för det. Jag tror inte att det är tillräckligt grovt för att vara skadeståndsgrundande. Det når knappast upp till nivån för tjänstefel och även om det gjorde det är brottet troligtvis preskriberat. JO och JK kan kritisera myndigheter som slarvar med diarieföring. Men jag vet att JO normalt inte utreder klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden. Sammanfattningsvis är det nog svårt att göra något så här långt efteråt. Vad säger landstinget och Stockholm stad själva om den uteblivna diarieföringen?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.