Dokumentationshandlingar/avvikelser/handlingsplan

Start Forum Öppenhetsforum Dokumentationshandlingar/avvikelser/handlingsplan

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #18902
  Ronny Österberg
  Gäst

  Hej.
  Min son har fått en orosanmälan från en förskola där hans 2 minsta barn går. 2.5 och 4.5 år. Anmälan gäller den äldsta. vi är inbokade på ett info. möte med soc.sekr. nu på måndag. Vi har en del frågor som vi då vill få klarlagt. bl.a. har informationen kring händelseförloppet inför orosanmälan varit knapphändig och luddig. ”Personalen har känt en tid…” Har Pappan i detta fall rätt att få utlämnat det som dokumenterats kring avvikelser på förskolan i ärendet? Nu vet vi inte om det gjorts någon avvikelsedokumentation och handlingsplan, men om?
  Aktuell son är tillsvidare placerad hos oss farföräldrar under startad utredning.
  Vänligen Ronny

  #19005
  Per Hagström
  Moderator

  Hej! Om pappan är vårdnadshavare till barnen så har han större möjligheter att få tillgång till uppgifter från både förskolan och ärendet hos socialtjänsten, se nedan.

  Förskolan: Här gäller sekretessen i 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen som innebär att uppgifter om barnet är hemliga om det inte står klart att de kan lämnas ut utan att barnet lider men av det. Det betyder att sekretessen är stark. Men sekretessen är svagare i förhållande till en vårdnadshavare enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Då gäller bara sekretess ”…om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.”

  Socialtjänsten: Här gäller sekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den är lika stark som förskolesekretessen. Men även hos socialtjänsten är sekretessen svagare i förhållande till vårdnadshavare enligt 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. Om det har inletts en utredning hos socialtjänsten med anledning av orosanmälan så har vårdnadshavaren ställning som part i ärendet och då gäller rätten till partsinsyn enligt 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen. I sådant fall är uppgifterna bara hemliga om det av ”hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.” Som part har man dessutom rätt att ta del av alla uppgifter som har tillförts ärendet inte bara uppgifter i allmänna handlingar.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.