Få ut handlingar från underleverantör till myndighet

Start Forum Öppenhetsforum Få ut handlingar från underleverantör till myndighet

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #40460
  db
  Gäst

  Jag försöker få ut information om ett programvarufel från en myndighet. Jag har fått ut diverse e-postkorrespondens om saken men den är inte komplett. Myndigheten har anlitat ett IT-företag som underleverantör för den aktuella delen av deras IT-miljö. Underleverantören har i sin tur ett ärendehanteringssystem som, vad det verkar, anställda på myndigheten har tillgång till men det driftas av underleverantören.

  Rent praktiskt tror jag det går till så att någon på myndigheten upptäcker ett fel. Denne skriver då en felrapport i detta ärendehanteringssystem. I nästa steg hamnar ärendet hos någon projektledare hos IT-leverantören som delegerar det till en utvecklare. Utvecklaren ber sedan kanske någon på myndigheten om ett förtydligande om var problemet är – det kan väl gå lite korrespondens fram och tillbaka där – och kanske även med andra externa parter, kollegor till utvecklaren etc. Så småningom utreder utvecklaren problemet, föreslår en lösning som får klartecken från myndigheten och ”producerar” lösningen som sedan testas av leverantören såväl som myndigheter och så småningom går ”live”.

  Borde inte hela det här ärendet vara offentligt även om det råkar sparas rent fysiskt hos underleverantören? Det kan ju hända att myndigheten och leverantören har möten där problemet och lösningar diskuteras och det skrivs protokoll om vad man kommit överensom osv som sedan sparas i ärendehanteringssystemet.

  Jag har fått ett preiminärt nej till att få ut detta ärende just med hänvisning till att det ligger i ett för myndigheten extern system. Är det verkligen rimligt?

  #41049
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, enligt 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen är en upptagning (hit räknas elektroniskt lagrad information) förvarad hos myndigheten ”…om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt”. Om myndigheten har tillgång till IT-företagets ärendehanteringssystem så att myndigheten kan läsa sin korrespondens med företaget borde du kunna hävda att denna korrespondens är förvarad hos myndigheten.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.