Hemligt arkiv

Start Forum Öppenhetsforum Hemligt arkiv

 • Detta ämne har 16 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 5 år sedan av Anonym.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #13894
  Anonym
  Gäst

  Om man vet om att det finns handlingar som rör en själv i polisens hemliga arkiv (ej Säpo) kan man på något sätt få ta del av dem då? Enligt FAP 180-1 står det att handlingar i hemliga arkiv ej anses som allmänna handlingar. Kan man ändå, i någon form av partsinsyn, få ta del av handlingarna?

  #13942
  Per Hagström
  Moderator

  Hej! Vad är polisens hemliga arkiv och vad står FAP 180-1 för?

  #14001
  Anonym
  Gäst

  Polisens hemliga arkiv vet jag inget om. Bara att det tydligen existerar.

  Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
  om postbehandling och diarieföring vid
  polismyndigheterna regleras i FAP 181-1 (https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP181_1_RPSFS2004_3.pdf)

  I FAP181-1 3kap 2 §:
  Ärenden med handlingar som innehåller uppgifter som är av betydelse
  för rikets säkerhet, eller uppgifter som ska hanteras på samma sätt, ska
  registreras även i ett hemligt diarium (H). Sådana ärenden ska i regel registreras
  också i ett offentligt diarium, men då med begränsade uppgifter enligt
  vad som anges i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Ärenden som gäller användandet av tvångsmedlen kvarhållande av försän- delse på befordringsanstalt, hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning ska diarieföras i ett hemligt diarium (H), men ska, som framgår av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), inte i någon form redovisas i ett offentligt diarium.

  Om man vet att det finns handlingar som avser en själv, och att man dessutom vet att det fattats ett negativt myndighetsbeslut baserat på uppgifter i hemliga arkivet (observera EJ misstänkt för brott) kan man kräva ut dessa handlingar då?

  #14006
  Per Hagström
  Moderator

  Har du fått det negativa myndighetsbeslutet skriftligt med en motivering och hänvisar det till några uppgifter i det hemliga arkivet? Beslutet har ett ärendenummer antar jag. Har du begärt ut alla handlingar i det ärendet?

  #14015
  Anonym
  Gäst

  Jag har fått det negativa beslutet endast UPPLÄST de lämnar inte ut varken det skriftliga beslutet eller handlingarna som ligger till grund. Har begärt ut handlingarna i två veckors tid men de svarar överhuvudtaget inte på mailen.

  Beslutet är väldigt omfattande och negativt för mig som individ, och är i princip rättslös utan att överhuvudtaget veta vad det handlar om.

  #14016
  Anonym
  Gäst

  De hänvisar till sekretess gällande de hemliga arkivet där beslutet och underlaget finns. Detta har jag dock fått veta av närmaste chef och ej där jag begärt handlingarna ifrån.

  #14021
  Per Hagström
  Moderator

  Du kanske ska mejla en skriftlig begäran om beslut och beslutsunderlag till registrator vid den aktuella polisregionen och samtidigt begära ett överklagbart beslut för det fall polisen avslår din begäran i någon del.

  #14023
  Anonym
  Gäst

  Jag har mejlat en skriftlig begäran samt påminnelse.

  #14028
  Anonym
  Gäst

  Jag får återigen skicka in en begäran där jag redogör hela gången. Jag borde väl kunde ange 10:3 OSL, samt förvaltningslagens 16 och 21 §§ i begäran?

  #14075
  Per Hagström
  Moderator

  Ja du borde absolut har rätt till partsinsyn. Sen är det inte säkert att den trumfar sekretessen i alla delar. Det kan ju vara ”…av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs.”, enligt 10:3 1 st OSL. Men andra stycket i samma paragraf borde ju vara av intresse för dig där det står ”Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet.” Samtidigt står det i tredje stycket att det kan finnas undantag från första och andra stycket i lag.

  #14078
  Anonym
  Gäst

  Jag har skrivit en väldigt tydlig begäran nu så får vi se.

  Tack för hjälp.

  #14103
  Anonym
  Gäst

  Kompletterande fråga.

  Om man vet att det finns handlingar hos en myndighet men man vet inte exakt vad de avser, kan de avslå ens begäran för att den inte är tillräckligt specifik? Kan man kräva att man får ut handlingar som rör en själv så ospecificerat?

  #14131
  Per Hagström
  Moderator

  Här är två domar som du skulle kunna åberopa som stöd för en mer oprecis begäran:

  RÅ 1982 Ab 262

  NJA 1998 s. 559

  #14132
  Per Hagström
  Moderator

  Här är två domar som du skulle kunna åberopa som stöd för en mer oprecis begäran:

  RÅ 1982 Ab 262

  NJA 1998 s. 559

  #14186
  Anonym
  Gäst

  Jag kommer inte att få ut handlingarna. Enbart beslutet som inte säger något. Tack ändå för hjälp.

Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.