HR s arbetsmaterial och mötesprotokoll och sammanfattning i ett dok i en mapp..

Start Forum Öppenhetsforum HR s arbetsmaterial och mötesprotokoll och sammanfattning i ett dok i en mapp..

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #6132
  Erika Andersson
  Gäst

  Hej!
  Jag har under 3 års tid varit sjukskriven utan att någon gjorts mer än ett otal möten. Min HR handläggare slutar nu och jag ville få ut min akt. Hon medger minnesant (för läk = J ant), nedtecknade avstämnings möten och att dessa ant delats/visats/diskuterats m andra. Nu slutar hon och en skriftlig sammanfattning finns på datorn i min mapp för nästa person. Jag förvägras att få ut några ant/protokollant/avstämningsant och ej heller sammanfattningen. Jag jobbar inom VGR Sahlgrenska och inget har gjorts för min rehab. Tvärtom har jag lämnat förslag o önskat bli tillfälligt omplacerad på annat jobb m lägre stress o förstås deltid/halvtid! Så ända från start, men HR säger det är omöjligt att även interimsvis göra annat, så sjukskrivningen har gjort mig sjuk! Livet har blivit förstört. Jag bad henne nu när hon slutar om det som finns hos mig i akt/mapp på HR , men hon är rädd att bli anmäld för tjänstefel, Så hon hade kontaktat jurist som sa att inget MÅSTE lämnas ut. Men hon kunde om hon ville, men vägrar! Då är mam ju helt rättslös mot arb giv!!! Låter helt otroligt att hon delar m sig av mitt ärende, men oklart t vem! Jag kan inte bedöma de facto vad hon gjort u dessa tre åren och inga möjligheter att se hur mitt sk ärende bedöms! En patient har ju rätt till hela son journal och INGET får delas om den pat t någon utan direkt koppling till dennes vård!!

  Kan detta stämma att HR inte måste lämna ut NÅGOT? Jag har påtvingats 3 års sjukskrivning! Hur ska jag kunna bedöma hur dom tänkt, vad dom de facto har gjort och varför detta tagit sådan tid!!??

  Är det ens lagligt att heltidssjukskriva en medelålders erfaren Dr pga att man inte finner ny likvärdig tjänst..? Under 3 år ? Kan man kräva ut dessa handlingar och processa/anmäla dom för tjänstefel?

  Med vänlig hälsning,
  EA

  #6219
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, jag tycker att du ska begära ett överklagbart beslut från regionen gällande din begäran så att du förhoppningsvis får en ordentlig skriftlig motivering till varför du inte får ut handlingarna i din akt. Sedan har du möjlighet att gå vidare med ett överklagande till kammarrätten om du inte godtar regionens motivering.

  #6248
  EA
  Gäst

  Tack för snabbt svar!

  Jag har ägnat åtskilliga timmar åt att försöka förstå hur det tidigare personalkontoret som numer är HR egentligen kunnat växa så explosionsartat och ha sådan makt utan att gemene man ens vet vad HR står för eller egentligen gör.

  Detta är en beskrivning jag hittat:
  Jämfört med den tidigare personaladministrativa avdelningen har HR-funktionen en mer strategisk roll. Detta för att säkra tillgången på den nyckelkompetens som krävs för att företag och organisationer ska nå sina affärsmål.

  Som stödfunktion fungerar HR som interna konsulter. Med sin sakkunskap ska de vara ledning och chefer behjälpliga inom områden som rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö, omorganisation med mera.

  Det är dock respektive chef som har själva personalansvaret för sina medarbetare. Det är viktigt att komma ihåg.

  Jag kan inte på något sätt finna svar på följande:
  – HR avd/personal inom hälso och sjukvård och således anställda, som i detta fall, av Sahlgrenska Universitetssjukhuset och då även VGR dvs Västra Götalands regionen. Tillhör dom hälso och sjukvård? Eller anses dom tillhöra offentlig verksamhet?

  – Vilka lagar lyder HR avdelningar/personal inom våra sjukhus under?

  Det har påpekats mer än en gång att min HR handläggare ”bara” är stöd för mina chefer (vilka inte har funnits pga att dom sagt upp sig alt bara är en tillfällig lösning med någon som är verksamhetschef inom en helt annan klinik och annat sjukhus.. ). Ändå har HR haft ca 15 möten under dessa 3 åren utan chef närvarande. Då känns det än mer viktigt att veta om hon som HR ansvarig i mitt fall överträtt sina befogenheter och agerat självständigt, eller vilken typ av stöd hon anser sig ha gett mina icke existerande chefer? Vad har mina chefer gett henne för gensvar och uppdrag vad det gäller mig under dessa 3 år i så fall? Var finns det dokumenterat av HR? Och vem har gett henne uppdraget och befogenheterna att ha dessa möten självständigt? I början uttryckte hon själv att min chef måste vara med vid mötena då hon bara har stödfunktion. Sen dess har jag träffat denna tf chef som jag inte träffat ens tidigare, en gång. Därefter har bara denna HR handläggare varit självgående.

  – Är HR hälso och sjukvård i detta fall då dom är stödfunktion åt min chef och vi är läkare? Eller tillhör hon/HR annan verksamhet? Vilka lagar lyder hon och HR under på sjukhus? Vad har HR för skyldighet att föra ”journaler” och har jag laglig rätt att få ut dom om mig såsom all leg personalinformation hälso och sjukvård?

  – Då min HR handläggare vägrar lämna ut något och det är min chef som är personalansvarig men icke egentligen delaktig, hur får jag ut information kring vad HR och mina sk chefer överenskommit och vad som de facto gjorts under dessa 3 år? Vad har jag för lagliga rättigheter och till vem vänder jag mig för att få ut min akt/mapp?

  Oerhört frustrerande och förargelseväckande allmänt, då det gör en helt utan insyn och utan möjlighet att bedöma hur sitt ärende har sköts! Man blir rättslös om dessa papper inte fås ut, inte sant?

  Med vänlig hälsning,
  EA

  #6317
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, jag kan inget om hälso- och sjukvårdslagstiftningen så jag vet inte om Sahlgrenskas HR-avdelning kan kategoriseras som sjukvård. Om du vill begära ut handlingar med stöd av offentlighetsprincipen så föreslår jag att du ringer VGR:s växel och ber om e-postadressen till registrator/diariet och sedan skickar en begäran till den adress som du får. Här kan du hitta lite tips om hur man kan utforma sin begäran om allmänna handlingar.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.