Hur ska begäran göras? Digitala handlingar?

Start Forum Öppenhetsforum Hur ska begäran göras? Digitala handlingar?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #12140
  Per Y
  Gäst

  Hej,
  Vid begäran att ta del av handlingar med stöd av offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (för att ta del av på plats hos myndigheten)

  Jag undrar hur en begäran ska göras och hur mycket myndigheterna får styra eller kräva innan de hanterar min begäran.

  Nedanstående frågor baseras på hur myndigheten har gjort hittills.

  Har jag rätt att göra min begäran personligen på myndighetens expedition eller på kontoret hos den tjänsteman som har handlingarna (eller som har tillgång till handlingarna)?

  Eller har den personen (tjänstemannen/chef) rätt att avvisa min begäran och hänvisa mig till någon annan (lägre) tjänsteman (eller annan tidpunkt)?

  Kan tjänstemannen kräva att jag t.ex. måste boka in en tid i förväg med berörd tjänsteman/chef och meddela att jag kommer för att göra en begäran att ta del av handlingar?

  Har den tjänstemannen rätt att avvisa min begäran och kräva att jag måste göra min begäran skriftligen? (epost/papper)

  Har myndigheten rätt att kräva att jag skriver på en delgivning innan jag får ta del av begärda handlingar på plats (eller svar på min begäran)? (om ja, i vilka situationer?)

  Har myndigheten rätt att hänvisa mig till ett annat kontor/expedition (än den plats där handlingarna finns/förvaras) för att ta del av begärda handlingar på plats? (om ja, i vilka situationer?)

  Om myndigheten distribuerat handlingar digitalt till andra (både inom och utom myndigheten); har jag då också rätt att få ta del av dessa handlingar digitalt?

  Eller har myndigheten rätt att vägra lämna ut digitala handlingar digitalt (när de i andra fall skickat dessa till andra via epost) – och istället hänvisa till en pappersutskrift av dålig kvalitet?

  Har en myndighet rätt att ta betalt för kopior av digitala dokument om myndigheten inte har en på förhand fastställd taxa för att kunna ta ut avgifter för utlämnande i elektronisk form? (myndigheten har enbart hänvisat till avgiftsförordningen)

  Om myndigheten lämnat ut vissa epost som skickats mellan olika tjänstemän på myndigheten, måste inte myndigheten i så fall lämna ut samtliga?
  Eller när kan de vägra att lämna ut övriga epostmeddelanden?

  Mvh,
  P.Y.

  #12441
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, det finns inga formkrav för hur en begäran om allmänna handlingar ska göras. Myndigheten kan inte kräva att du gör det skriftligen eller att du vänder dig till en specifik tjänsteman för att göra din begäran. Du kan göra din begäran hos vilken tjänsteman som helst på myndigheten som du kommer i kontakt med och i expeditionen kommer du ju i kontakt med någon. Men du kan inte med stöd av offentlighetsprincipen kräva att få komma in på myndigheten för att besöka en tjänsteman på hans eller hennes kontor. Om du begär att få ta del av handlingarna på plats hos myndigheten så kan myndigheten hänvisa dig till att göra det på det kontor där handlingarna förvaras. I Regeringsrättsdomen där detta slås fast så uttrycks det som att ”Myndigheten är
  dock inte skyldig att – sedan den sekretessprövat handlingen –  tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.” Det kan man ju tolka som att myndigheten faktiskt är skyldig att låta dig ta del av handlingen på det kontor där handlingen förvaras och inte kan hänvisa dig till något annat.

  När det gäller din fråga om du har rätt till handlingar digitalt om myndigheten lämnar ut motsvarande handlingar digitalt till andra så finns det en likhhetsprincip i 1 kap. 9 § regeringsformen. Den säger att lika fall ska behandlas lika. Om myndigheten lämnar ut handlingar digitalt till andra men inte till dig så måste den kunna motivera det med sakliga skäl.

  Statliga myndigheter kan ta ut avgifter med avgiftsförordningen som grund medan kommunala myndigheter själva måste fastställa en taxa för avgiftsuttag för elektroniska handlingar. Se detta avgörande:

  Tog betalt för pdf utan rättsligt stöd

  Om du söker på ”intern e-post” (Obs! Använd citationstecken på det sättet) på allmanhandling.se så hittar du flera domar om mejl som skickas internt på ett myndighet.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.