Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling?

Start Forum Öppenhetsforum Kan man begära annan handläggare vid begäran om allmän handling?

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #23381
  LISA
  Gäst

  Jag har begärt ut kopia på epost i syfte att få del av information och handlingar i samband med ett överklagande där det finns skäl anta att en myndighet agerat osakligt och partiskt. Jag bedömer att de tjänstemän vars epost jag har begärt att få ta del av har intresse av att ”gallra” begärda handlingar för att förhindra insyn i ärendet och tycker därför att det inte är rimligt att de själva ska göra sekretessbedömning etc innan handlingar lämnas ut. Risken är ju att de dokument som visar att de agerat osakligt och partiskt undanhålls av tjänstemännen som ju kan agera i ”egen sak”. Har man som medborgare rätt begära att annan tjänsteman hanterar handläggningen och tar ställning till sekretessprövning?

  #23510
  Per Hagström
  Moderator

  Till att börja med vill jag bara förtydliga att det är olagligt för en tjänsteman på en myndighet att radera mejl som någon har begärt ut innan myndigheten har tagit ställning till om det rör sig om allmänna och offentliga handlingar. Men det är klart att det ändå kan hända i praktiken om tjänstemannen verkligen vill dölja något. Vad jag vet kan man inte ställa krav på att någon specifik tjänsteman ska eller inte ska handlägga en viss begäran. Om tjänstemannen inte har gett en fullmakt till någon kollega så är det ingen annan än tjänstemannen själv som får gå igenom sin e-post. Men det är nog rutin på många ställen att sådana fullmakter utfärdas för att kunna användas i tjänstemannens frånvaro.

  Ett alternativ kan ju vara att börja med att begära ut e-postloggen för den berörda tjänstemannen. Det är en lista över mejl som tjänstemannen har tagit emot eller skickat under perioden med uppgifter om avsändare/mottagare, tid, datum och ämnesrad. Då får du åtminstone uppgifter om att ett visst mejl har skickats eller tagits emot av tjänstemannen även om det senare raderas. En e-postlogg kan IT-avdelningen ta fram och lämna ut utan att underrätta den berörda tjänstemannen. Samtidigt är det nog inget som direkt hindrar att IT-avdelningen underrätter den berörda tjänstemannen om att loggen har lämnats ut och då finns det en risk att han eller hon börjar radera mejl innan du ens har hunnit begära ut dem. Att radera handlingar innan de har blivit föremål för en begäran är lagligt så länge man håller sig till gallringsreglerna.

  #23514
  LISA
  Gäst

  Tack för svar! Jag har begärt epost-loggen och påpekat att IT avdelningen kan göra det. Men av den information jag har fått så är det myndighetens jurist som för över epost-loggen till Excel-ark för att sedan skicka till mig. Låter lite omständligt i mina öron, det borde väl IT avdelningen kunna göra lite smidigare?

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.