Klasslistor, offentlighetsprincip-GDPR

Start Forum Öppenhetsforum Klasslistor, offentlighetsprincip-GDPR

Etiketter: , , ,

Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #30928
  lärare grundskolan
  Gäst

  Hej,
  jag arbetar i grundskolan F-6. Vi undrar om vi får lämna ut klasslistor till alla vårdnadshavare i klassen, och i så fall vilka uppgifter dessa listor får innehålla.

  Mvh

  #31505
  Per Hagström
  Moderator

  Klasslistor på kommunala skolor är som regel offentliga handlingar med undantag för uppgifter om elever med skyddad identitet förstås.

  Journalist hade rätt att få ut klasslista

  Klasslistor med särskoleelever hemlighölls på felaktig grund

  I dessa domar handlar det om klasslistor med elevers namn, adress och telefonnummer som alltså ansetts vara offentliga uppgifter. Ovanstående domar handlar om vad man har rätt att få ut om man begär ut klasslistor med stöd av offentlighetsprincipen. Jag är ingen expert på GDPR och vet inte om den på något sätt hindrar att skolor på eget initiativ delar ut klasslistor. Det vore ju tragiskt om det vore så men jag vågar inte uttala mig om detta.

  #32513
  Mica Wänseth
  Gäst

  Ni skriver om kommunala skolor. Kan friskolor neka att dela ut klasslistor med namn, adress, telefon och e-post?

  Sedan GDPR kom har vår skola dragit in klasslistorna.

  #32547
  Michel
  Gäst

  Undrar också om det finns något konkret om vad som gäller för kommunala skolor när vi nu har GDPR.

  Grundskola tillhörande Stockholm stad har också beslutat att inte lämna ut klasslistor med namn på elever och kontaktuppgifter för dess föräldrar from HT18.

  Eftersom offentlighetsprincipen inte ändrats och staden har uppgifterna i sitt centrala IT-system så borde inte förutsättningarna ändrats är min tolkning. Vad säger ni?

  #32555
  Per Hagström
  Moderator

  Det är ju en sak om kommunala skolor inte vill distribuera klasslistor på eget initiativ längre även om det förstås låter extremt opraktiskt för elever och föräldrar som vill ha tag i varandra. Det antar jag är ett beslut som står kommunen fritt att ta. Men det betyder inte att kommunen kan neka om någon med stöd av offentlighetsprincipen begär ut klasslistan för en viss klass. Jag antar att man ganska enkelt kan göra ett utdrag ur IT-systemet som visar namn på elever, kontaktuppgifter till föräldrar m.m. för en viss klass. Det är med andra ord en sammanställning som kan göras med rutinbetonade åtgärder och därmed en allmän handling. Det finns som regel ingen sekretess som kan användas för att hemlighålla uppgifterna, alltså ska listorna lämnas ut.

  #32556
  Per Hagström
  Moderator

  När det gäller friskolor så omfattas de än så länge inte av offentlighetsprincipen så de behöver ju inte lämna ut klasslistor enligt det regelverket. Om de är förbjudna att göra det enligt GDPR vet jag inte. Det är kanske en fråga för Datainspektionen.

  #37496
  Per Hagström
  Moderator

  Jag ställde den här frågan till Datainspektionen:

  Hej, jag driver organisationen Utgivarnas forum om offentlighetsprincipen och har på senare tid fått frågor från lärare vars skolor har slutat dela ut klasslistor med hänvisning till GDPR. Jag är ingen expert på GDPR och vill därför fråga er vad som gäller. Hindrar GDPR att skolor delar ut klasslistor med namn på elever och kontaktuppgifter till föräldrar?

  Jag fick det här föga klargörande svaret:

  Hej Per,

  Det finns inget förbud mot att dela ut klasslistor till föräldrar i dataskyddsförordningen (GDPR). Däremot måste man, som med all annan personuppgiftsbehandling, ha en så kallad rättslig grund. Har skolan ingen rättslig grund för att utföra behandlingen är den inte tillåten enligt GDPR. Det finns sex olika rättsliga grunder i GDPR, och vilken som blir tillämplig kan skilja sig mellan kommunala skolor och friskolor.

  För kommunala skolor är det i första hand uppgift av allmänt intresse som är fallet, mer information om denna rättsliga grund finns på vår webbplats: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/myndighetsutovning-och-uppgifter-av-allmant-intresse/.

  För friskolor skulle man istället kunna använda sig av en intresseavvägning. Det innebär att skolans intresse av att utföra behandlingen av personuppgifterna väger tyngre än elevens intresse att inte få sin personliga integritet kränkt i det enskilda fallet. Här finns mer information om denna rättsliga grund: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/intresseavvagning/.

  Det skulle också eventuellt vara möjligt att basera behandlingen på ett samtycke (för både kommunala skolor och friskolor). Dock kan detta bli problematiskt eftersom det kan vara svårt att hävda att maktförhållandet är speciellt jämlikt mellan skolan och det enskilda eleven. Här finns mer information om samtycke: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/rattslig-grund/samtycke/.

  Här kan också nämnas att en av de grundläggande principerna i GDPR är den om integritet och konfidentialitet. Detta innebär att skolan är skyldig att se till att uppgifterna skyddas på ett bra sätt mot till exempel att ingen obehörig kommer åt dem eller att de sprids på ett felaktigt sätt. Här kan du läsa om denna princip: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/grundlaggande-principer/#Integritet.

  Avslutningsvis vill jag be om ursäkt för att svaret dröjt, upplysningstjänsten har haft hög belastning den senaste tiden.

  #40325
  Marika Evy Fossli
  Gäst

  Hej, har en förälder från annan klass i skolan rätt att begära ut person uppgifter på mitt barn adress personnummer tex ?

Visar 8 inlägg - 1 till 8 (av 8 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.