Likabehandlingsprincip respektive anonymitet

Start Forum Öppenhetsforum Likabehandlingsprincip respektive anonymitet

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #22707
  Spä På
  Gäst

  Två frågor:

  1. Min kommun har en kopieringstaxa för utlämnande av offentliga handlingar. Enligt taxebeslutet, som är daterat 2001, så erhåller massmedia offentliga handlingar gratis. Jag finner detta mycket märkligt. Dels så borde det strida mot likabehandlingsprincipen, dels är det svårt att se hur massmedia skall definieras och vem i den kommunala organisationen som har befogenhet att avgöra vad som är massmedia och inte.

  2. När kommunen kräver avgift och det som vill ha handlingarna utlämnade är beredd att betala den avgiften, men vill vara anonym…vad gäller? Finns det något krav att man måste avslöja sin identitet när man begär ut offentliga handlingar? Om inte, kan man då kräva att få betala avgiften på ett sätt som inte avslöjar den egna identiteten?

  Tack för en mycket bra site!

  #22770
  Per Hagström
  Moderator

  1. Frågan har prövats av JK i ett fall där JK skrev:

  ”Det är dock även klart att myndigheten i vissa fall har avstått från att ta ut avgifter från journalister. Att en myndighet bedömer att det skulle vara värdefullt om t.ex. en journalist hade tillgång till vissa handlingar utgör inget giltigt skäl för att meddela undantag från avgiftsskyldigheten. En sådan rättstillämpning riskerar, som LH har anfört, att leda till godtycke där vissa företrädare för allmänheten gynnas och andra missgynnas.”

  Se hela beslutet här:

  https://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2004/10/1502-03-21/

  2. Enligt 9 § förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. bör en handling skickas med post, om inte något annat har begärts. ”Om mottagaren skall betala en avgift för handlingen, bör avgiften tas ut genom postförskott, om det inte är lämpligare att det sker på något annat sätt.” När det gäller kontant betalning framgår det direkt av riksbankslagen och dess förarbeten att sådan måste få förekomma i offentligrättsligt reglerade sammanhang (jfr HFD 2015 ref. 49; se även prop. 1989/90:138, s 12 och JK:s beslut 2013-05-25, dnr 5936-12-22).

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.