Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

Start Forum Öppenhetsforum Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #10076
  Mikael
  Gäst

  Jag har frågat Rekryteringsmyndigheten om att få ta del hela av dokumentet ”Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning” eller om myndigheten kan hänvisa mig till ett ställe där jag själv kan läsa hela dokumentet, jag blir nekad dokumentet pga. ”Denna handling är ett internt material som vi inte lämnar vi ut.”. Myndigheten har endast citerat valda delar ur dokumentet till mig.

  Kan nämnda dokument vara en allmän handling eller har rekryteringsmyndigheten rätt att neka mig dokumentet pga. internt material?

  #10131
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, jag antar att det gäller hälsoundersökningen av dig själv så att det inte är fråga om någon sekretess. När det gäller frågan om dokumentet är en allmän handling så beror det lite på omständigheterna i det enskilda fallet, därför kan jag inte ge något definitivt svar. Vilken myndighet är det som fattar beslutet om antagning till utbildningen? Är det rekryteringsmyndigheten, polisen eller den aktuella högskolan som håller i utbildningen? Om det är polisen eller högskolan som fattar beslut så kan det ju vara så att rekryteringsmyndigheten har skickat dokumentet som du efterfrågar till någon av dessa myndigheter för att det ska utgöra underlag för beslutet. I så fall kan du argumentera för att dokumentet är expedierat från Rekryteringsmyndigheten och inkommet till någon av dessa myndigheter. Det är i så fall en allmän handling hos både avsändare och mottagare. Om det aktuella dokumentet aldrig har lämnat Rekryteringsmyndigheten utan bara har varit ett underlag för myndighetens egen rekommendation till polisen eller högskolan så måste du använda ett annat argument. Då kan du säga att dokumentet är en allmän handling därför att det hör till ett avslutat ärende, dvs. ärendet som avslutades genom att Rekryteringsmyndigheten lämnade en rekommendation till polisen eller högskolan om vilka sökande som skulle antas till utbildningen. Det finns också en bestämmelse som säger att uppgifter som förs in i en medicinsk journal blir en allmän handling direkt men det här dokumentet är kanske inte en del av en journal på det sätt som avses i den bestämmelsen. Ja som du märker är det lite svårt att ge ett rakt svar utan att veta mer om hanteringen av den här ärendetypen. Jag hoppas du ändå blev lite klokare.

  #10331
  Mikael
  Gäst

  ”Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning” är ett dokument som inte har med någons enskilda hälsa att göra, dokumentet används som stöd av Rekryteringsmyndigheten vid antagning till polisutbildningen.

  Om en sökande till polisutbildningen har en medicinsk åkomma som kan hindra denne från att bli antagen använder Rekryteringsmyndigheten dokumentet ”Medicinsk hälsoundersökning vid antagning till polisutbildning” som ett lexicon för att avgöra om det medicinska tillståndet utgör ett förhinder gällande antagning.

  Dokumentet har troligen används i många år som underlag vid den medicinska bedömningen vid antagning och eventuellt har den reviderats och uppdaterats men likväl använts länge. Med stor sannolikhet använde Totalförsvarets Pliktverk samma dokument innan de bytte namn till Rekryteringsmyndigheten 2011.

  Rekryteringsmyndigheten genomför antagningen till polisutbildningen på uppdrag av Polisen.

  #10500
  Per Hagström
  Moderator

  Aha! Jag missförstod helt. När det gäller handlingar som har upprättats vid en myndighet men som inte tillhör något specifikt ärende så blir dessa allmänna när de har färdigställts (se 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen). Men Rekryteringsmyndigheten skulle kunna hävda att det här dokumentet är en del av myndighetens referensbibliotek och den typen av handlingar blir inte allmänna enligt 2 kap. 11 § första stycket tredje punkten. Myndigheters handböcker/manualer/interna instruktioner för handläggning av en viss ärendetyp kan i vissa fall omfattas av denna så kallade biblioteksregel. Jmf JK:s beslut med dnr 3669-04-30. Du kan söka på JK:s dnr här: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/

  Å andra sidan skulle det kunna vara så att det här dokumentet har upprättats eller reviderats i ett mer formellt förfarande, det vill säg att myndigheten lade upp ett ärende, fattade beslut om dokumentets utformning och innehåll och sedan arkiverade originalet eller en kopia av dokumentet tillsammans med övriga handlingar i ärendet. Då skulle jag säga att det originalet eller kopian av dokumentet är en allmän handling. Jmf justitieombudsmannens beslut JO 1980/81 s. 372 som jag tyvärr saknar länk till.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.