Om allmänna handlingars offentlighet

Start Forum Öppenhetsforum Om allmänna handlingars offentlighet

Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #14235
  Anonym
  Gäst

  Hej,

  Kan du vänligen upplysa vad menas i praktiken med TF 2 kap. 2 § punkt 3 där rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det är påkallat med hänsyn till myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.

  T.ex. Inspektion för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet som handlägger privatpersoners klagomål på vården. Det finns en diarieförd dokument – bedömningsstöd -angående handläggning av dessa klagomål på IVO ”Tillägg till Rutin 8.2.1 Klagomål – PSL”, dokument daterat 2013-11-28, dnr 1.3-36408/2013. Se länken nedan sida 18, tredje kapitel och fotnot.

  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2013/201324.pdf

  Är denna dokument en allmän handling jag som privatperson har rätt att ta del av eller ej?

  Tack för information på förhand!

  #14696
  Per Hagström
  Moderator

  Med tanke på att IVO:s rutin har ett diarienummer så kanske man kan se rutinen som en del av ett avslutat ärende, vilket skulle betyda att den är en allmän handling. Den kanske till och med är arkiverad, vilket innebär att den är allmän av det skälet.

  Samtidigt finns det här avgörandet där kammarrätten konstaterar att myndighetsinterna handböcker för ärendehandläggning inte är allmänna handlingar på grund av det så kallade biblioteksundantaget.

  Instruktion på intranät inte allmän handling

  Det är svårt att säga om rutinen skulle kunna omfattas av tillsynssekretess i någon del. Du får nog helt enkelt börja med att begära ut handlingen och se vad IVO säger. Du kanske redan har gjort det. Berätta gärna hur det gick!

  #16310
  Anonym
  Gäst

  Hej,

  Gäller detta biblioteksundantag även om man är part i ärendet? Har man inte även i detta fall rätt att ta del av myndighetens interna instruktioner och handböcker för ärendehandläggning? Jag hänvisar till förvaltningslagens partisyn 16 § och 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.

  #16314
  Per Hagström
  Moderator

  Jag tror inte att man kan hävda att en handbok har ”tillförts ärendet” på det sätt som avses i 16 § FL. Handboken innehåller inte sakuppgifter om det specifika ärendet utan ska vara ett stöd vi handläggning av alla ärenden i den aktuella ärendetypen. Men varför myndigheter över huvud taget vill undanhålla allmänheten handböcker av den här typen är en gåta för mig.

  #23066
  Anonym
  Gäst

  Hej,

  Gäller detta biblioteksundantag också för t.ex. regionala/kommunala riktlinjer och regelverk eller är dom allmänna handlingar? Jag blev nämligen upplyst att enligt regionens regelverk har jag inte rätt att välja behandlare inom vården. Jag begärde att få ta del av denna riktlinje då jag anser att den inte är förenlig med gällande lagstiftning (PL, HSL) men fått tillsvidare inget svar. Är detta slags regionala/kommunala etc. riktlinjer allmänna handlingar man har rätt att ta del av eller inte? Jag tycker att det är väldigt tveksamt att åberopa någon hemlig riktlinje/regelverk i syfte att begränsa den enskildes rättigheter.

  #23118
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, en myndighet kan så klart inte motivera sina beslut med hemliga regler och eventuella riktlinjer som myndigheten har tagit fram har ju ingen giltighet om de strider mot lag. Har du möjlighet att begära ett formellt beslut i frågan om din rätt att välja behandlare så att du får en ordentlig beslutsmotivering och kan överklaga? Biblioteksundantaget gäller för handböcker och instruktioner som används internt inom en myndighet som stöd för handläggarna i deras beslutsfattande. Det gäller inte för regler som myndigheten åberopar i förhållande till allmänheten som skäl för sina beslut.

  #23229
  Christèl Berggren
  Gäst

  Hej.
  Har jag rätt att ta ut alla dokument där mitt namn och person nummer finns hos en kommunal hemtjänst. Tex planerade insatser, tiden för planerad insats, när hemtjänst loggar in och ut sig hos mig och vem som utförde insatsen.
  Har fått tillgå denna information av kommunen tidigare men nu vill de inte delge mig dessa underlag med hänvisning av att det kan vara ett arbetsmaterial och ingen offentlig handling.
  Dock står mitt namn och person nummer på dessa handlingar.
  Vad har jag för laglig rätt att få ta del av dessa?

  #23453
  Anonym
  Gäst

  Hej,

  För att återkomma till min förfrågan ovan den 11/4 och ditt svar den 12/4 så har jag nu fått denna riktlinje från regionens registrator. Den tjänsteman som citerade detta regelverk i syfte att begränsa mina rättigheter svarade ingenting på min begäran att skicka handlingen till mig. Kan man förutsätta att en enskild tjänsteman känner till förfarandet i hantering av begäran om handlingar? Eller ska den enskilde själv förstå att skicka sin begäran till myndighetens registrator?

  Och hur kan man gå vidare med sin begäran om det handlar om en handling som bara citeras av en tjänsteman? Vad gäller för utlämnandet av denna slags handling då man inte kan precisera sin begäran t.ex. med diarienummer eller ens rubrik?

  Och en fråga till. Har myndigheten skyldigheter att befrämja allmänhetens tillgänglighet till offentliga allmänna handlingar (riktlinjer, regelverk etc.) t.ex. genom att lägga dem ut på webbplatsen?

  #23513
  Per Hagström
  Moderator

  Man ska inte behöva vända sig till någon specifik tjänsteman vid en myndighet för att få sin begäran prövad på ett korrekt sätt. Om tjänstemannen som tar emot begäran inte har kompetens att hantera den ska han eller hon lämna den vidare. Det finns inga krav på att man måste ange ett diarienummer eller rubrik på en handling för att få ut den utan man kan beskriva handlingen på annat sätt. Om myndigheten själv har hänvisat till handlingen i ett beslut så räcker det förstås att säga att man vill ha den handling som nämns i beslutet. Huruvida myndigheter är skyldiga att lägga ut handlingar på sin webbplats eller inte regleras inte av offentlighetsprincipen så jag kan inte svara på det.

Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.