Omfattar PUL verkligen juridiska personer?

Start Forum Öppenhetsforum Omfattar PUL verkligen juridiska personer?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #22231
  Jefferson
  Gäst

  Bakgrund:

  Det finns en rutin där företag registrerar information om sig själva hos Skatteverket. Uppgifterna gäller exvis datum, adress, orgnr samt vem som registrerat det hela.

  Sådana uppgifter har jag begärt ut, helt i linje med rekommendationerna på http://www.allmanhandling.se, och gav dem möjlighet att maskera bort fält de ansåg känsliga.

  Jag fick avslag, eftersom de ansåg att all information i anmälan omfattades av PUL. Vid samtal med dem uttryckte jag min förvåning, ansåg de verkligen att orgnr omfattas av PUL? Svaret var att de gjorde det, då det handlade om en JURIDISK person, vilket PUL omfattar.

  Efter samtalet har jag försökt leta information på nätet, men så vitt jag kan se finns det INGET stöd för att PUL omfattar juridiska personer.

  Önskar input från forumet, vad är det som gäller här? Drog de en fuling och hoppas att jag bara ska försvinna?

  Vad är mitt nästa steg?

  ————————–
  Här är deras formella svar
  ————————–

  BAKGRUND

  (de beskriver min begäran, som jag beskrivit ovan – hoppar över den här)

  GÄLLANDE RÄTT

  Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, offentlighets- och sekretesslagen.

  Sekretess gäller vidare

  1. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatterverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen, (OSL) 27 kap. 1§.

  SKATTEVERKETS BEDÖMNING

  Även om en handling är att betrakta som en allmän handling, innebär inte det att den alltid kan lämnas ut. Skälet är att handlingen kan omfattas av sekretess.

  I lagstiftningsarbetet inför införandet av reglerna för personalliggare bedömdes frågan om sekretesslagstiftningen skulle behöva ändras. Regeringen gjorde då bedömningen att någon ändring inte behövde ske eftersom de uppgifter som hanteras i beskattningsdatabasen om t.ex. anmälan om byggstart m.m. kommer att träffas av bestämmelsen, dvs. 27 kap 1§ punkt 1.

  Skatteverkets bedömning är därför att handlingarna omfattas av sekretess och vi anser att själva förekomsten av anmälan sekretessbelagd och att du därför inte kan få ut några handlingar ens i maskerad form.

  Det som skulle återstå efter maskering är endast sådana uppgifter som sidnummer, myndighetens namn och adress eller liknande och någon skyldighet att lämna ut sådant anser inte Skatteverket att det finns (RÅ 1989 ref. 111).

  #22280
  Per Hagström
  Moderator

  Enligt deras formella svar har de inte avslagit din begäran med hänvisning till PUL utan till skattesekretessen i 27 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretessen skyddar bland annat ”enskilds” ekonomiska förhållanden. När det står ”enskild” i offentlighets- och sekretesslagen menas både fysiska personer och privata företag. Enskild ska förstås som motsatsen till det allmänna, dvs myndigheter och annan offentligt driven verksamhet.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.