Överklagan om utlämnande av allmän handling

Start Forum Öppenhetsforum Överklagan om utlämnande av allmän handling

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #21103
  Gunilla Sundqvist
  Gäst

  Hej

  Vi har begärt ut bakomliggande dokumentation till ett avstängningsbeslut som fattats i skolan och efter nekande överklagat till kammarrätten. Skolan har först förnekat att dokumentation finns men vi har kunnat styrka att protokollförare deltog under utredande samtal, viket föranlett att Kammarrätten återförvisat målet till skolan för ny prövning.

  Rektor för skola fortsätter att neka oss tillgång till de av oss begärda handlingar, först med hänvisning till att handlingarna inte är upprättade, arkiverade eller expedierade och sedan till att det är en fråga som bara Förvaltningsrätten kan ta ställning till i pågående mål, med hänsyn till tredje part etc.

  Vilket föranleder att vi överklagar en gång till.

  Vi ber om kopia på våra handlingar, och får då tillgång på det beslutsunderlag/svar rektor har skickat in tillsammans med vår överklagan. I Överklagan daterar rektor sitt beslut med samma datum som det beslut han tre veckor tidigare givit oss, vilket är det beslut som föranleder vår överklagan. Dock har rektor ändrat sin beslutsmotivering och nya, andra skäl till varför vi inte ska få tillgång till den av oss efterfrågade dokumentation framkommer men det är ändå samma datum, vilket gör att man uppfattar att det är det beslutet vi överklagar.Vilket det alltså inte är, utan den beslutsmotiveringen har skrivits efter vår överklagande samband med att rektor skickar in handlingarna.

  Vår fråga är: Får rektor ändra sin beslutsmotivering och ändå skriva samma datum när han skickar in överklagan till kammarrätten? Vi uppfattar det som att rektor bakdaterar en ny beslutsmotivering till avslag, men som skenbart ger intryck av att vara densamma som vi erhållit tre veckor tidigare, genom att vara skenbart lika. Början av beslutets text är samma men ersätts sedan av ny text och nu står att det föreligger synnerliga skäl till att vi inte ska få ut de av oss begärda handlingarna med hänsyn till sekretess.

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.