Presumtion om riktighet i allmän handöing

Start Forum Öppenhetsforum Presumtion om riktighet i allmän handöing

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #37459
  Peter Wilson
  Gäst

  Jag vill minnas att jag har
  läst att uppgifter i allmänna
  handlingar skall presumeras
  vara riktiga. Det betyder,
  såvitt jag kan förstå, att
  en förvaltningsdomstol inte
  som argument, mot vad sökanden
  anför med stöd av allmän
  handling, kan/får anförs
  att uppgiften kan vara
  felaktig utan att en
  förvaltningsdomstol måste
  anta, åtminstone så länge
  det inte finns starka bevis
  för motsatsen, att alla
  uppgifter som förekommer
  i allmän handling är riktiga.
  Att de kan vara felaktiga är
  , som man säger, en annan
  femma. Står det exempelvis
  i en journalhandling att en
  en viss namngiven patient
  opererades av en viss
  namngiven läkare, skall
  förvaltningsdomstol
  presumera att det som framgår
  av allmän handling, i det här
  fallet en patientjournal,
  korrekt beskriver vad som
  faktiskt har hänt, låt vara
  att man inte kan vara helt
  säker på att den allmänna
  handlingen inte innehåller
  sakfel. Har jag drömt detta,
  eller är det så och var finner
  jag stöd för påståendet
  att en förvaltningsdomstol
  skall presumera att allmänna
  handlingar korrekt bedriver
  vad som faktiskt har hänt?

  #37493
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, jag kan inte tänka mig att det finns en sådan presumtion. Om jag skickar in en handling till en myndighet blir den en allmän handling oavsett vilka stolligheter och lögner jag har fyllt handlingen med.

  #37497
  Peter Wilson
  Gäst

  Om det rör sig om uppgifter
  som förts in i allmän
  handling av myndighet, blir
  i så fall ditt svar ett
  annat?

  #37520
  Peter Wilson
  Gäst

  Min uppfattning är den
  att sådana uppgifter som
  myndighet fört in i
  allmän handling, i
  synnerhet diarieuppgifter,
  måste presumeras korrekt
  beskriva verkligheten,
  låt vara att om man
  förete mycket starka
  bevis för motsatsen att
  presumtionen kan brytas.
  Antag att en allmän
  enligt inkomststämpeln
  inkom till en viss
  myndighet den 14 februari
  2001, men att handlingen
  faktiskt sett inkom först
  den 15 februari 2001. Hur
  skall kammarrätten se på
  detta? Mitt svar blir
  att kammarrätten skall
  utgå från att handlingen
  inkom den 14 februari 2001
  förutsatt att ingen
  övertygande bevisning
  för att den inkom först
  den 15 februari företes
  kammarrätten. Den
  uppgift som myndigheten
  har fört in i handlingen
  kan givetvis inte
  uteslutas vara felaktig,
  men bör presumeras vara
  riktig så länge ingen
  kan förete övertygande
  bevis för motsatsen.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.