Publicera sekretessbelagda dokument?

Start Forum Öppenhetsforum Publicera sekretessbelagda dokument?

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #19417
  Thomas Carlsson
  Gäst

  Hej,
  jag är inblandad i ett ärende där en anmälan har upprättats mot mig. Efter diverse turer så har arbetsgivaren (en högskola) framlagt en handlingsplan som jag har ”godkänt”. enligt arbetsgivaren är nu ärendet avslutat. Mitt problem är att arbetsgivaren endast vill diarieföra den ursprungliga anmälan, dock med sekretessmarkering. Inga andra dokument diarieförs med skälet att det är minnesanteckningar. Dessa anteckningar är ”protokoll” från möten med mig respektive med anmälarna. Några andra dokument som underlag för åtgärd finns inte.
  Fråga 1: Kan myndigheten vägra att diarieföra dessa ”protokoll” med hänvisning till att det är minnesanteckningar?
  Fråga 2: Som part i målet så har jag fått alla dokument såväl digitalt som på papper. Kan jag offentliggöra dessa dokument utan att bryta mot sekretess etc?
  Fråga 3: Sekretessmarkeringen är enligt myndigheten till för att skydda mig. Jag har dock inga som helst invändningar mot att dokumenten publiceras. Kan jag begära att sekretessen hävs?
  /Thomas/

  #19429
  Per Hagström
  Moderator

  Hej!

  Fråga 1: En handling som tillför ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara en minnesanteckning enligt 2 kap. 9 § första stycket sista meningen. Protokoll från möten med dig och anmälarna låter i mina öron som handlingar som tillför sakuppgifter till ärendet. I så fall blev protokoll allmänna handlingar när ärendet avslutades enligt regeln i 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen. Att protokollen inte är diarieförda påverkar inte deras status som allmänna.

  Det finns inget absolut krav på att diarieföra allmänna handlingar så vida de är helt offentliga. Innehåller de däremot uppgifter som omfattas av sekretess så är det ett måste att diarieföra, se 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Med tanke på att din arbetsgivare menar att anmälan omfattas av sekretess så finns det kanske skäl att tro att också protokollen gör det. I så fall borde de ha diarieförts. Även om de är helt offentliga tycker jag det låter tveksamt att inte diarieföra just dessa när andra handlingar i ärendet har diarieförts. Det ska ju vara lätt för en utomstående att se vilka allmänna handlingar som är kopplade till ett visst ärende.

  Fråga 2: Frågan om vad som kan publiceras handlar inte bara om vad som är hemligt och omfattas av din tystnadsplikt som anställd på högskolan. Man kan till exempel göra sig skyldig till förtal även om det är offentliga uppgifter man sprider. Men om vi begränsar oss till frågan om tystnadsplikt så kan du åtminstone sprida uppgifter i protokollen som är sekretessbelagda enbart av hänsyn till dig, se svaret på fråga 3.

  Menar myndigheten att det även finns uppgifter som är sekretessbelagda för att skydda andra personer? Kan du inte meddela myndigheten att du häver sekretessen som gäller till skydd för dig och sedan be någon bekant, som inte jobbar på högskolan, begära ut protokollen? Allt som den personen får ut är offentligt.

  Egentligen tycker jag inte att du borde vara bunden av tystnadsplikt för några uppgifter som du har fått ut i egenskap av part, om du inte har fått ut dem med sekretessförbehåll. Men jag är inte helt säker på detta så kan inte lova att tystnadsplikten inte gäller.

  Fråga 3: En enskild kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne själv enligt 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

  #19629
  Thomas Carlsson
  Gäst

  Hej och tack för svar.
  Min arbetsgivare fortsätter att hävda att allt har gått rätt till. Nu hänvisar de till att personalärenden hanteras i egenskap av arbetsgivare, inte myndighet.
  Vilken betydelse har det egentligen, alltså arbetsgivare versus myndighet?

  #19653
  Per Hagström
  Moderator

  Vissa högskolor drivs som aktiebolag eller stiftelser men även i dessa gäller handlingsoffentligheten i hela verksamheten det vill säga även i personalärenden. Det kan man se i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen, titta på t.ex. Chalmers eller Handels i Stockholm. Om högskolan fortsätter trilskas kan du överväga att begära ett överklagbart beslut av högskolan. En fördel med det är att frågan då oftast lyfts till en jurist som förhoppningsvis följer lagen. Om du sedan vill gå vidare med ett överklagande så är det bra att veta att handläggningstiden i kammarrätten är ett par månader åtminstone.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.