Raderade mejl

Start Forum Öppenhetsforum Raderade mejl

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #33604
  Maria
  Gäst

  Jag efterlyste e-postlogg och vissa mejl som skickats/mottagits under en viss angiven tid, från ett e-postkonto tillhörande en anställd vid en myndighet. Jag fick till svar att kontot inte kunde hittas och att allt som hade tillhört det, även e-postloggarna, var raderade eftersom personen i fråga slutat sin anställning hos myndigheten för några månader sedan.
  Frågorna är: Är det korrekt att ingenting rörande e-post finns kvar när ett konto avslutats pga att en person slutat sin anställning? Är myndigheten i så fall inte ens skyldig att spara loggarna? Och om något finns kvar på någon slags back-upserver, är det i så fall allmänna handlingar?

  #33643
  Per Hagström
  Moderator

  En del av de mejl som en tjänsteman på en myndighet skickar och tar emot i tjänsten blir allmänna handlingar. E-postloggen som loggar tjänstemannens mejltrafik är också en allmän handling. Allmänna handlingar ska som utgångspunkt bevaras av myndigheten och det gäller oavsett om tjänstemannen i fråga jobbar kvar eller har slutat. För att en myndighet ska kunna radera handlingar behöver de ha stöd av en gallringsbestämmelse. Mitt råd är därför att du ber myndigheten att få se de gallringsbestämmelser som myndigheten har stött sig på när den har gallrat de aktuella e-postmeddelandena respektive e-postloggen. Tyvärr har myndigheter ofta stöd för att radera e-postloggar efter kort tid. När det gäller e-postmeddelanden är det innehållet som avgör hur länge de behöver sparas av myndigheten. Backuper eller säkerhetskopior är inte allmänna handlingar men om man kan visa att en myndighet har raderat handlingar som borde ha bevarats så kan myndigheten vars skyldig att återskapa det som har raderats och sedan lämna ut dessa återskapade handlingar. Se denna dom: http://www.allmanhandling.se/2015/06/26/felaktigt-raderade-mejl-ska-aterskapas/

  #34431
  Lemiss
  Gäst

  Hej!
  Jag fick samma svar från Skatteverket när jag begärde email konversation som var privat men personen som jobbade på skatteverket använt jobbsmailadress.
  De vägrade att lämna ut emailen och sa att personen har slutat.

  Jag begärde samma emailkonversation från Folktandvården som vägrade lämna ut trots att personen jobbar fortfarande där och utan att ge skälig svar.

  Hur kan jag gå vidare med ärendet?

  Tacksam för hjälp

  #34432
  Per Hagström
  Moderator

  Hej Lemiss! Om du med privata mejl menar mejl som berör tjänstemannens privata angelägenheter och inte något ärende i tjänsten så är dessa mejl inte allmänna handlingar oavsett om de har skickats via jobbmejlen eller inte. På motsvarande sätt kan mejl som avser ett tjänsteärende vara en allmän handling trots att det har skickats mellan två privata mejladresser. Det är alltså innehållet som avgöra handlingens status som allmän. Du kan alltid kräva ett överklagbart beslut när en myndighet inte vill lämna ut handlingar och det beslutet ska också vara motiverat.

  #34444
  Lemiss
  Gäst

  Jag tackar verkligen för svaret…Men då förstår jag att jag få ge upp.
  Då kan tjänstemannen fortsätta hävda i tingsrätten att jag hittat på det mailet med hot…tyvärr!

  #34445
  Per Hagström
  Moderator

  Det som däremot kan vara en allmän handling är den så kallade e-postloggen som är en lista över in och utgående mejl på myndighetens e-postserver. Det går att begära ut en sådan logg för en specifik tjänsteman och period. Loggen visar varje mejls ärenderad, datum, avsändare, mottagare m.m.Loggen är en allmän handling i sin helhet alltså även de rader som avser mejl som är privata. Om det har ett värde för dig att kunna bevisa bara att ett mejl har skickats vid en viss tidpunkt till en viss adress så kan ju loggen vara något att begära ut. Loggen visar alltså inte innehållet i mejlen men det kan förstås stå intressanta saker i själva ärenderaden.

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.