Rätt att överklaga

Start Forum Öppenhetsforum Rätt att överklaga

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #37534
  Peter Wilson
  Gäst

  Vad skall man stödja sig på
  om man vill ha ett överklagbaet
  beslut i de fall arkiv-
  myndigheten som skäl för sin
  vägran att lämna ut begärd
  handling anför att något
  handling som svarar mot
  begäran inte finns hos
  myndigheten? Myndigheten
  anför alltså inte sekretess
  som skäl för vägran att lämna
  ut begärd handling utan anför
  istället att det inte låter
  sig göras.

  #37544
  Per Hagström
  Moderator

  6:7 1 st 1 p OSL. Man har rätt till ett avslagsbeslut även i de fall myndigheten säger att handlingen inte finns.

  #37545
  Peter Wilson
  Gäst

  Tack Per!

  #37546
  Peter Wilson
  Gäst

  Tidigare, innan den nya
  sekretesslagen hade trätt
  i kraft stödde man sig i
  sådana fall, tror jag mig
  ha hört, på ett prejudikat.
  Vet du vilket? Om svaret
  är ja; låt oss få veta
  vilken dom man stödde sig
  på. Jag tycker att det är
  intressant att få veta mer
  om när och hur kammarrätten
  skall presumera att
  myndigheters uppgifter är
  korrekta och gissar att
  ett prejudikat – som behandlar
  frågan om sådana beslut
  där myndigheten som skäl
  för sin vägran att lämna ut
  begärd handling anför att
  begärd handling inte förvaras
  hos myndigheten – kan innehålla
  ledtrådar vad gäller frågan
  om presumtion för riktighet
  i de uppgifter som myndigheter
  lämnar ut. Eftersom sådana beslut
  går att överklaga är min
  ståndpunkt att det är fråga om
  motbevisbar presumtion, låt vara
  att möjligheten att motbevisa
  sådan presumtion endast är en
  teoretisk möjlighet.

  #37553
  Peter Wilson
  Gäst

  Jag hittade rättsfallet.
  Det är RÅ 1991 not. 320
  Kan du lägga ut detta
  rättsfall på nätet?

  #37554
  Peter Wilson
  Gäst

  Så blir jag jätteglad!

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.