Registrator hänvisar till annan enhet – lämnar ej ut handlingar

Start Forum Öppenhetsforum Registrator hänvisar till annan enhet – lämnar ej ut handlingar

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #32814
  Maria
  Gäst

  Hej. Försöker få ut en del allmänna handlingar från ett landsting. Har fått till besked att ett visst dokument inte kan återfinnas av registratorn, utan att jag får vända mig till en annan enhet för att eftersöka sagda dokument. Samma sak i ett annat ärende som rör en slutfaktura av en tjänst som landstinget köpt. Här fick jag höra att jag fick lov att vända mig till ”fakturaenheten” eftersom denna handling inte fanns hos registratorn. Är detta korrekt förfarande?
  Vidare fick jag höra att en viss handling var delvis belagd med sekretess, men för att få veta mer om hur sekretessbestämmelserna för den speciella handlingen löd, skulle jag få lov att komma in med en NY ”överklagningsbar begäran”. Är det korrekt förfarande?
  En annan fråga rör en handling som jag hade vetskap om var mottagen av en person i landstinget. När jag ringde och efterlyste den fick jag höra att den inte fanns att tillgå och att det troligen berodde på att den inte diarieförts och därför kunde jag inte få den. Inte korrekt förfarande, väl?

  #32927
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, registrator kan inte kräva att du vänder dig till olika enheter med din begäran. Han eller hon får se till att vidarebefordra din begäran till rätt tjänsteman som sedan får hantera den. Se mer om detta här:

  Handlingar som förvaras i någon annan del av myndigheten

  Jag vet inte vad myndigheten menar med en ”överklagningsbar begäran”. Det är bara myndighetens beslut som kan överklagas inte din begäran. Prövningen i ett utlämnandeärende sker oftast i två steg. Först är det tjänstemannen som har hand om handlingen, t.ex. handläggaren av det ärende där handlingen förekommer, som prövar om den kan lämnas ut. Då kan det hända att den personen lämnar ut handlingen med vissa uppgifter maskerade (överstrukna så att de inte kan läsas). Som regel brukar tjänstemannen hänvisa till en eller flera sekretessregler som stöd för att de överstrukna uppgifterna är hemliga. Jag vet inte om det framgår någonstans att tjänstemannen är skyldig att göra det. Oavsett så kan du, om du inte är nöjd med tjänstemannens beslut, begära att myndigheten fattar ett överklagbart beslut. Det ska vara motiverat, med hänvisning till relevanta sekretessregler och det ska finnas en anvisning om hur du överklagar, vilket framgår av 6 kap. 3 § OSL.

  Nej, man kan inte säga att det inte går att hitta en handling därför att den inte är diarieförd. En myndighet måste ha ordning på sina handlingar oavsett om de är diarieförda eller inte.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.