Repressalier

Start Forum Öppenhetsforum Repressalier

 • Detta ämne har 8 svar, 2 deltagare, och uppdaterades senast för 5 år sedan av B.
Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #9189
  B
  Gäst

  Jag är anställd i kommun och begärde ut allmänna handlingar som berörde tre tjänstemän. En av dessa var min kollega/chef och tog illa vid sig och jag blev förflyttad från en arbetsplats till en annan. I överläggning om detta, med ombudsman från facket närvarande, erkänner cheferna att min förflyttning grundar sig på min begäran att ta del av handlingarna samt en JO-anmälan för att handläggningstiden tagit 6 veckor.

  Gäller repressalieförbudet i mitt fall och hur går jag tillväga för att utkräva kommunen på ansvar för den eventuella överträdelsen?

  #9198
  Per Hagström
  Moderator

  Anställda på en myndighet har samma rätt som andra att begära ut handlingar från myndigheten och de får inte straffas för att de gör det. Däremot kan de förstås straffas om de använder handlingarna på något olagligt eller olämpligt sätt, t.ex. för att förtala kollegor eller dylikt. Jag antar att du kan gå vidare på flera sätt. Du kan JO-anmäla att du blev förflyttade som en bestraffning för att du begärde ut handlingar. Det förutsätter att du kan bevisa att det var det som var skälet. Vad säger facket om att driva frågan arbetsrättsligt?

  #9227
  B
  Gäst

  Jag har inte använt handlingarna på något sätt än för privat bruk. Däremot gjorde jag en JO-anmälan för dröjsmålet (som inte ledde till kritik) samt överklagat kommunens beslut om att lämna ut handlingarna i sin helhet (då kommunen enligt deras interna rutiner får undanta/radera/flytta på mail som de bedömer inte utgör allmänna handlingar från deras maillogg – förteckning över ingående och utgående mail).

  En JO-anmälan har jag övervägt men tycker inte att ett pekfinger från JO är tillräckligt.

  Facket är frustrerade över förflyttningen men rent arbetsrättsligt har vi inget att komma med då förflyttningen är inom anställningsavtalets ramar med bibehållen lön, arbetstid samt inom kommunens verksamhet.

  Vad gäller att bevisa orsaken för förflyttningen är enkelt. Arbetsgivaren har vid upprepade tillfällen redogjort för orsaken samt erkänt att kärnan för förflyttningen är mitt agerande; att jag begärde ut handlingarna och när det dröjde sex veckor gjorde en JO-anmälan.

  Om facket vill driva saken i domstol antar jag att det inte blir arbetsdomstolen som dömer, då den arbetsrättsliga biten av förflyttningen är inom ramen för anställningsavtalet?

  Sedan undrar jag om du vet hur ”grov” en repressalie ska vara för att klassas som en repressalie?

  #9240
  Per Hagström
  Moderator

  När man talar om repressalieförbudet så brukar det syfta på när någon straffas för att ha yttrat något offentligt eller för att ha lämnat uppgifter till media. Det vill säga det som är straffbart enligt 3 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen och 2 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen. Du kan läsa mer om detta om du fritextsöker på repressalieförbudet t.ex. här: http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/

  Men din fråga handlar om bestraffning för att du har begärt ut allmänna handlingar. Jag vet inte om det är brottsligt det som dina chefer har gjort men det eventuella brottet kanske snarast är tjänstefel.

  I det här fallet ansåg JO att det stred mot regeringsformens krav på saklighet att underrätta en enskilds arbetsgivare om att den enskilde hade begärt ut allmänna handlingar från sin jobbmejl. Det var ju också en typ av bestraffning från myndighetens sida, åtminstone upplevde nog den enskilde det så.

  http://www.jo.se/PageFiles/8798/1167-2016.pdf

  Har du skriftlig eller på band att du blev förflyttad för att du begärde ut handlingar?

  #9248
  B
  Gäst

  Precis. Men jag tänkte om det vore möjligt att tillämpa lagen analogt? Eftersom repressalieförbudet sträcker sig till offentligt uttalande borde det kunna ses i ljuset av offentlighetsprincipens ramar och att syftet med lagen är just allmänhetens insyn. Det vore då inte långt till hands att repressalieförbudet också ska skydda den som begär ut allmänna handlingar.

  Jag kontaktade JO idag och fick till svar att repressalieförbudet endast skyddar medborgare från det allmänna och att det i mitt fall handlar om ett förhållande mellan anställd och arbetsgivare. När jag ifrågasatte huruvida det i så fall innebär att jag som anställd har ett svagare skydd svarade JO att förhållandet är en arbetsrättslig fråga och inte en som JO vanligtvis uttalar sig om.

  Frustration är vad jag upplever just nu.

  Bevisningen jag har finns i ljudupptagning samt att jag alltid har haft med mig en facklig företrädare som kan intyga vad arbetsgivaren har frambringat som anledning för min förflyttning.

  Syftet med offentlighetsprincipen är väl ändå medborgarnas insynsrätt samt möjlighet att granska offentliga aktörer för att tillvarata sina intressen. Mina intressen handlade om en schemaändring och förklaringen jag fick var undermålig. Så jag använde mig av min grundlagsskyddade rättighet och begärde ut allmänna handlingar och här sitter jag idag; JO som hänvisar mig till facket (som varit involverade från början och som, liksom jag, är kritiska till kommunens agerande), kommunen som gömmer sig bakom rätten att leda och fördela arbetet och jag som har ljudupptagning där arbetsgivaren vid upprepade tillfällen säger att ”handlingar medför konsekvenser” och att kollegan vars maillogg jag begärde ut känner sig kränkt och vill inte arbeta med mig. Om myndigheten inte tål granskning och om offentligt anställda ska betrakta sin jobbmail som sin dagbok – vad är nästa steg? Ska vi avsäga oss rätten till insyn för att inte ”råka illa ut”?

  Jag vet inte vad jag ska skriva mer.

  #9287
  Per Hagström
  Moderator

  Nej, det är en märklig situation du har hamnat i. I det här JO-beslutet slår ombudsmannen fast (se under rubriken bedömning) att rätten att ta del av allmänna handlingar gäller ”envar” och alltså följaktligen även anställda på den berörda myndigheten. Den rätten inskränks ju i praktiken om det är öppet för myndigheten att straffa de anställda som utnyttjar denna rätt bara bestraffningen sker inom ramen för anställningsförhållandet. Jag förstår inte riktigt det där som JO sade till dig om att repressalieförbudet inte gäller för arbetsgivare dom du t.ex. tittar på det här beslutet:

  http://www.jk.se/beslut-och-yttranden/2017/07/3249-16-21/

  #9306
  B
  Gäst

  Nej. Jag håller inte med om det JO sade heller. Därför tänkte jag ringa igen nästa vecka och prata med någon annan om samma sak och anföra samma resonemang om repressalieförbudets räckvidd; om det ska skydda den som offentligt uttalar sig bör den skydda den som begärt ut allmänna handlingar men ännu inte offentliggjort dem.

  Jag kan ju berätta att en artikel om missförhållanden skrivs just nu. Och ytterligare en artikel om hur jag behandlats under processen kommer någon vecka efter den första artikeln. Men om arbetsgivaren har vidtagit åtgärder mot mig Innan en artikel har publicerats (och endast för att jag begärt ut allmänna handlingar) innebär det då att repressalieförbudet inte skyddar mig?

  Hur går jag tillväga härifrån? Är det stämningsansökan vid tingsrätt som gäller? Eller är det kammarrätten? Känner du några bra jurister inom området?

  Jag ska undersöka vilken rättshjälp jag kan få via hemförsäkringen och eventuellt ta kontakt med organisationer som Centrum för rättvisa.

  Jag uppskattar alla råd du kan ge mig!

  #10793
  J
  Gäst

  Hej B! Slänger ut en fråga i hopp om att du kan/vill ge ett svar. Det är så att jag själv funderar över att vända mig till media då jag och några av mina kollegor har kraftig kritik mot kommunen. Jag har begärt ut handlingar som
  stödjer vår kritik och som jag vill att media granskar. Kan inte gå in närmare på vad det handlar om i nuläget. Hur har det gått för dig? Har artikeln kommit ut och har det i så fall inneburit några konsekvenser för din del? Kruxet för mig är att jag är visstidsanställd inom en liten kommun och om det kommer fram att jag är en av de som lämnat uppgifter till media så är jag rädd att förstöra mina framtida jobbchanser och det vill jag inte. Hoppas du kan ge mig råd.

  #11383
  B
  Gäst

  Hej, J!

  Min artikel kom ut idag och nästa artikel kommer ut nästa fredag. För min del är jag beredd att ta de konsekvenser som mitt agerande skulle kunna innebära, jag är alltså inte rädd för att förlora jobbet då jag har tre + studier. Mitt råd till dig är att du måste ta ställning till din situation och vad du är beredd att ”offra” för din sak.

  Det som hände mig var att jag blev förflyttad mot min vilja från en arbetsplats till en annan. Jag har mått dåligt och är idag sjukskriven denna månad ut.

  Vad gäller att kontakta media kan du välja att vara anonym. Media brukar vilja att man träder fram med namn och bild men det är ju ditt beslut att fatta.

  Du skrev att du inte kan gå in på vad det är för typ av dokument som du begärt ut och vill offentliggöra. Vill bara upplysa dig om (som du säkert redan vet) att du inte får offentliggöra sekretessbelagda uppgifter eller andra uppgifter som kan skada liv och säkerhet (minns inte ordagrant vad som står i lagen).

  Hoppas det går bra för dig och hoppas du får det resultat du önskar! Hör av dig igen och berätta hur det går/har gått.

Visar 9 inlägg - 1 till 9 (av 9 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.