Sekretess socialtjänsten/god man

Start Forum Öppenhetsforum Sekretess socialtjänsten/god man

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #16257
  Stina
  Gäst

  Hej!
  Följande har hänt: en person (A) som omfattas av LSS har på sin dagliga verksamhet överfallits av annan deltagare (B). Utredning enligt Lex Sarah görs. Polisanmälan görs av god man.
  Problem: person A har pga sin funktionsnedsättning inget närminne och minns inte vem förövaren är. A kan således inte säga till god man att det är ”X” som har gjort det. När god man frågar personal på daglig verksamhet vem förövaren är hänvisar man till sekretess och vill inte lämna ut uppgiften. Polisanmälan läggs givetvis ner och person A som redan befinner sig i ett underläge är totalt rättslös. Är detta riktigt? Har person A inte rätt att få veta vem som har överfallit hen?
  Tacksam för svar!

  #16418
  Per Hagström
  Moderator

  Vilken märklig och otillfredsställande situation som har uppstått för A i det här fallet! I verksamhet enligt LSS gäller den starka socialtjänstsekretessen i 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och i det här fallet står det nog inte klart att förövarens identitet kan lämnas ut utan att han eller hon lider men av detta utpekande. Det är ju inte så att sekretesskyddet upphör för att den berörda personen har gjort något brottsligt. Vet du om verksamheten har avslöjat förövarens identitet för polisen? Kan det finnas andra pålitliga vittnen än personalen som inte är bundna av tystnadsplikt, t.ex. deltagare, deras anhöriga eller gode män?

  Det finns regler om partsinsyn i 10 kap. 3 § OSL som säger att en part i ett ärende eller mål har rätt att ta del även av sekretessbelagda uppgifter så länge det inte är av synnerlig vikt att dessa inte röjs. Person A i ditt fall skulle alltså ha större chans att få ut förövarens identitet om dessa uppgifter fanns i ett ärende där A kan betraktas som part. Tyvärr är målsägande inte parter i polisutredningar, se denna dom:

  KR Sthlm 978-13

  Jag skulle gissa att A inte heller kan ses som part i lex Sarah-anmälan.

  #25285
  Stina
  Gäst

  Hej igen och sent omsider tack för svar!

  Nya uppgifter har framkommit: Polisen har begärt ut uppgiften men socialtjänsten har hänvisat till sekretessen varpå polisen bedömt att brottet inte skulle ge mer än ett år fängelse vilket gör att sekretessen håller. Dock finns det ett vittne till händelsen som inte är anställd av/på daglig verksamhet utan som arbetar på den arbetsplatsen där daglig verksamhet finns. Personen arbetar inom kommunen men torde väl inte omfattas av den strikta sekretessen? Polisen som utredde anmälan har slutat och jag har inte fått tag på den nya polisen, men min avsikt är att begära ut hela utredningen för att se om polisen ens vet att det finns ett (utomstående) vittne.

  Dessutom så har nu person A själv brevledes begärt att få ut namn på de personer hen arbetade med vid den aktuella tidpunkten, både andra deltagare och handledare. Person A har ju som sagt inte ens koll på vad hen åt till middag utan lever i ett vakuum tidsmässigt, både bakåt och framåt i tiden. Hen är helt beroende av människor omkring sig och de kom-ihåg-lappar som hen skriver.

  Vad tror du om möjligheten att få ut den begärda informationen? Och hur omfattande är sekretessen egentligen, hur långt sträcker den sig? Vi ska tex på min arbetsplats ta emot personer från daglig verksamhet, har jag då sekretess gentemot tex polisen ifall en liknande incident inträffar här?

  Ytterligare en fråga har med LSS att göra, hur långtgående är ansvaret för en persons omvårdnad enligt 9e § LSS när man har beviljats insatsen bostad med särskild service för vuxna 9§ 9st LSS? Torde det inte ingå att bistå den boende vid en polisanmälan? Och hur kan personalen vid personens gruppboende inte kunna/vilja/få stötta sin boende i det den har rätt till enligt lag utan ska omfattas av en sekretess som tvärtom hindrar personalen att utföra sina arbetsuppgifter?

  Har du andra råd i hur jag ska gå vidare så känn dig fri att dela med dig 🙂

  Tack på förhand!

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.