Söker information angående ändring i barnets förskola

Start Forum Öppenhetsforum Söker information angående ändring i barnets förskola

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #24811
  Hasse Olsson
  Gäst

  Kommunen har beslutat att mitt barns förskolegrupp ska splittras och portioneras ut på olika förskolor och avdelningar i kommunen, vi föräldrar är starkt emot detta då vi anser att det strider mot Skollagen kapitel 8 paragraf 2.
  Vi har begärt tjänsteanteckningar och mötesprotokoll rörande beslutet men fått som svar att endast minnesanteckningar gjorts och att dessa inte skrivits ut, skrivits under eller spridits vidare och kan därmed inte anses vara allmän handling.
  Eftersom ett beslut har tagits anser vi att det som ligger till grund för beslutet och beslutet i sig självt är allmän handling, har vi rätt?

  #24818
  Per Hagström
  Moderator

  Ja, jag tycker att ni resonerar rätt. Jag tror att det är viktigt att ni kartlägger beslutsprocessen i det här ärendet så långt ni bara kan. Vem eller vilken instans har fattat beslutet om att splittra förskolegruppen? Hur har detta beslut dokumenterats? Var finns dokumentet i dagsläget? Har det dokumentet ett ärendenummer? Går det i så fall att få ut en lista över alla handlingar med samma ärendenummer? Om man har hela bilden klar för sig löper man mindre risk att bli bortkollrad av en myndighet som vill mörka.

  När det gäller juridiken kan jag säga följande. Ett beslut kan bli en allmän handling på lite olika sätt. Om det riktar sig mot något utanför myndigheten, t.ex. en enskild som har ansökt om bidrag, blir det beslutet en allmän handling när den enskilda får en kopia av beslutet skickat till sig. Man säger att handlingen har blivit allmän genom att den har expedierats. När det gäller beslut som riktar sig inåt mot den egna organisationen, t.ex. ett beslut om att omorganisera en kommuns förskoleenheter, kan det vara så att beslutet blir en allmän handling först ”…när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats” som det står i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen.

  En fråga i ditt fall blir därför om den här omorganisationen av förskoleenheter är ett ärende i tryckfrihetsförordningens mening. I nedanstående dom kan du läsa mer om vad som räknas som ett ärende. En intressant formulering i domen är den här: ”Regeringsrätten finner att förfarandet ryms inom begreppet ärendehantering. Det förhållandet att det varit fråga om myndighetens interna angelägenheter ändrar inte slutsatsen.”

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/03/RA_2004_ref_49.pdf

  När ett ärende har avslutats genom ett beslut blir också beslutsunderlaget en allmän handling i de delar som detta underlag har tillfört ärendet sakuppgifter. Handlingar som har tillfört ett ärende sakuppgifter kan aldrig vara sådana ”minnesanteckningar” som det talas om i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som bara blir allmänna om de tas om hand för arkivering.

  När ska ett ärende då anses vara slutbehandlat? Ja, det är lite av en tolkningsfråga förstås men jag tycker att det måste vara när beslutet i ärendet är fattat. Sedan kan det uppstå nya ärenden som en konsekvens av det beslutet men beslutsunderlaget kan inte fortsätta vara ett arbetsmaterial på obestämd tid. Kommunen skulle i det här fallet kunna hävda att beslutet om dina barns förskolegrupp bara är ett delbeslut i ett större omorganisationsärende som omfattar betydligt fler förskoleenheter. Men jag tycker att man måste se varje beslut som ett separat ärende och den här domen ger visst stöd för det:

  Polisen får bakläxa om Alma

  Här kan du läsa fler domar om begreppet ”slutbehandlat” som förhoppningsvis kan ge dig lite argument:

  http://www.allmanhandling.se/?s=slutbehandlat

  #25310
  Hasse Olsson
  Gäst

  Jag har nu upprepade gånger begärt information från kommunen utan att ens få svar på mina e-post.
  Vi var kallade till ett informationsmöte om förändringarna som ska ske och jag ifrågasatte då varför de inte skickat mig något, de svarade att eftersom det kan finnas namn på personal i de dokument jag begärt har jag inte rätt at ta del av det, de sade också att eftersom det inte var politiska beslut utan beslut gjorda av tjänstemän så var det heller inte allmän handling.
  Jag hänvisade till både lagar och de JO beslut jag läst men de anser att de inte har skyldighet att lämna ut någon information över huvud taget. Jag kommer att anmäla till JO idag och jag kommer också att upprätta en polisammälan för brott mot Tryckfrihetsförordningen och Förvaltningslagen.

  #25329
  Per Hagström
  Moderator

  Chansen att Polisen inleder en förundersökning om tjänstefel är tyvärr väldigt liten och JO har långa handläggningstider. Det kan handla om ett år. Därför skulle jag rekommendera att du börjar med att begär ett överklagbart beslut från kommunen. Det borde kommunen redan ha erbjudit dig och har den inte gjort det så är det något du kan ta upp i en senare JO-anmälan. Skicka in din begäran om ett överklagbart beslut skriftligen till kommunen, t.ex. via mejl, så att du har tydligt bevis för när din begäran skickades. Om kommunen inte fattar ett överklagbart beslut enligt din begäran är det ett allvarligt fel som JO definitivt kommer att slå ned på om du sedan anmäler. Får du ett överklagbart beslut kan du sedan gå vidare till kammarrätten. En annan fördel med att begära ett överklagbart beslut är att man tvingar myndigheten att göra en seriös prövning och ofta blir det en jurist som gör den prövning. Ibland leder det till att myndigheten lämnar ut handlingen trots att den tidigare har sagt nej.

Visar 4 inlägg - 1 till 4 (av 4 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.