Tjänstemans epost raderade.

Start Forum Öppenhetsforum Tjänstemans epost raderade.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #33238
  Alex
  Gäst

  Hej,
  Jag har lite frågor i ett ärende jag försöker driva mot kommunen där jag bor.
  Ska försöka sammanfatta alla turer fram och tillbaka kort.
  Vi fick ett brev från kommunen om att vår granne fått ett godkänt bygglov, som skulle innebära en tråkig förändring i form av ett stort svart tak 1,5 meter från vår tomtgräns. Vi hade alltså inte blivit informerade innan att det fanns ett bygglovsärende förrän det var godkänt och klart och hade därmed inte möjlighet att framföra våra synpunkter.
  Begärde ut ritningarna från kommunen och insåg snabbt att de uppenbart stred både mot kommunens detaljplan (som är relativt ny, från slutet av 90-talet) både till byggyta och placering av bostadsyta som då skulle ligga 1,5 meter från vår tomtgräns. Ett försök till diskussion med vår granne för att på smidigt vis kunna komma fram till en lösning där båda parter skulle kunna vara nöjda gick inte oväntat dåligt.
  Därför överklagade vi beslutet till länsstyrelsen som efter en tid ”rev” bygglovet och skickade ärendet tillbaka till kommunen.
  Kort därefter kommer en underrättelse om att ett nytt bygglov var sökt med en reviderad ritning (från 222kvm till 220kvm, kommunen tillåter 200kvm i förhållandet till tomtstorleken) Dock med samma placering i förhållandet till tomtgränsen (1,5m från tomtgräns). Den här gången gick det alltså rätt till.
  Vi skickade in våra synpunkter med förslag på mindre justeringar som skulle göra att vi kunnat godta byggnationen. Både väntat och givetvis så förbisågs dessa och bygglovet godkändes på nytt.
  Efter ytterligare en överklagan till länsstyrelsen blev bygglovet godkänt även där. Vi överklagade då till mark- och miljödomstolen och begärde syn på plats för att få ett rättvist, opartiskt beslut. Samma dag som mark- och miljödomstolen gjorde sin syn dök ärendets bygglovsingenjör upp på hos vår granne (vår motpart) ca. en timmes tid innan bokad tid för syn. Det var också då mina misstankar om möjligt jäv i ärendet började konkretiseras.
  Under synen går kommunens tjänsteman och vår motpart tillsammans och förklarar för mark- och miljödomstolens tjänstemän hur de tänkt att byggnationen ska se ut. Under synen frågar jag också tjänstemannen, inför alla närvarande, hur det kommer sig att han godkände bygglovet från början utan att skicka ut en underrättelse till grannarna om att ett bygglov sökts och var under handläggning. Varvid han svarar att det inte behövdes eftersom vår motpart sedan tidigare hade ett annat bygglov (ett flera år gammalt bygglov på en helt annan ritning – tvåplanshus medans detta gäller ett enplanshus med en helt annan ritning) och därför tyckte han inte det behövdes.
  Efter mark- och miljödomstolen var klara med sin syn och lämnat, stannar tjänstemannen kvar hos vår motpart och jag överhör dom prata och tjänstemannen säger ordagrannt ”Om vi får domen emot oss, överklagar vi”.
  Då får jag det också bekräftat för mig att han definitivt inte är opartisk i ärendet.
  Det tog mark- och miljödomstolen endast en vecka att formulera domen att bygglovet ”rivs” på nytt. Så det kan knappast ha varit uppenbart för dom att ärendet inte skötts korrekt från kommunens sida.
  Nu är ju domen klar och den delen klar. Men jag vill ju gärna få lite belägg för mina misstankar om jäv, och just nu jag bara ord mot ord att gå på och det kommer man ingenstans med så jag skickar en noggrann spec till kommunens registrator om en utbegäran av e-post mellan tjänstemannen och vår motpart. Det går några veckor och till slut får jag ett e-post innehållande två mail dessa sinsemellan. Ser också att registratorn på kommunen skickat e-post direkt till den berörde tjänstemannen och bett denne plocka ut alla e-post enligt min spec. Inte oväntat fick jag bara ut två epost som givetvis inte innehöll någonting av vikt, mer än en liten rad där tjänstemannen skriver till vår motpart att han tycker dom ska ta bort 2kvm från ritningen och att dom då kommer “godkänna den på nytt då ärendet blivi speciellt”. Detta innan underrättelsen om nytt sökt bygglov skickats alla närliggande grannar.
  Kontaktar därför kommunens IT-konsult och skickar dom samma spec registratorn fick. Efter en tid återkommer dom och säger att det finns 69 epost mellan de två e-postkontona i min spec, men dom kommer inte åt dom då de verkar vara raderade.

  De flesta av dessa e-post är alltså fortfarande försvunna, i ett ärende som inte är mer än några månader gammalt.
  Kontaktar därefter tjänstemannens närmste chef och förklarar läget, varvid det går ytterligare en tid innan jag får svar och dom lyckas skaka fram 4-5 e-post till som inte innehåller någonting av vikt.

  Så nu undrar jag, kan man som tjänsteman få radera e-post i ett ärende som är såpass färskt? Undrar också om en registrator får meddela en tjänsteman och be om att få e-post utbegärda direkt från denne? Det skvallrar ju tydligt om att denne är under någon form av granskning och därmed kan gallra efter egent huvud i sin eposthistorik.
  Har nu också begärt ut en epostlogg mellan tjänstemannen och vår motpart direkt till kommunens IT-konsult. Önskar givetvis att jag hade gjort den innan jag begärde ut eposten. Inte fått loggen än, men hoppas den kommer inom kort.
  
Tar tacksamt emot förslag på vad jag kan och bör göra för att gå vidare i detta då jag tycker det är väldigt tydligt att kommunens tjänsteman är helt partisk i ett ärende där denne ska vara 100% objektiv.

  Stort tack på förhand!

  #33287
  Per Hagström
  Moderator

  Hej Alex! Jag får ganska mycket frågor som berör just den här problematiken. Jag börjar med din fråga om registrator gör rätt när hon eller han vidarebefordrar din begäran till den berörda tjänstemannen för prövning. Jag förstår att det känns otillfredsställande i det här fallet men jag kan inte säga att det är direkt olagligt. Enligt 6 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen är det tjänstemannen som har handlingen i sin vård som ska pröva om handlingen kan lämnas ut. Och man måste väl säga att det är kommuntjänstemannen i bygglovsärendet som har de egna mejlen i sin vård. Samtidigt vet jag att det finns myndigheter som väljer att låta en opartisk tjänsteman, t.ex. en myndighetsjurist, pröva frågan om utlämnande av mejl i sådana här fall.

  Vad gäller din fråga om hur du ska gå vidare så är det svårt att svara på. Generellt kan man säga att handlingar som inte längre finns bevarade hos myndigheten, t.ex. pappersdokument som har slängts eller mejl som har raderats, inte går att få ut med stöd av offentlighetsprincipen. Det spelar ingen roll om myndigheten bröt mot lagen när handlingarna förstördes. Du kan ändå inte få ut dem. Men just när det gäller mejl så kan det finnas säkerhetskopior av dessa och om de ursprungliga mejlen har raderats felaktigt så har myndigheten en principiell skyldighet att försöka återskapa dem från säkerhetskopiorna. Du kan däremot inte begära ut själva säkerhetskopiorna för de är inte allmänna handlingar. Se nedanstående domar:

  Felaktigt raderade mejl ska återskapas

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2016/05/JK_3891_14_21.pdf

  Frågan blir då om mejlen i ditt fall raderades felaktigt och hur du i så fall ska bevisa det. Mejlen blev allmänna handlingar när de skickades mellan tjänstemannen på kommunen och din granne. Allmänna handlingar ska som utgångspunkt bevaras men får gallras (förstöras, utplånas) med stöd av gallringsföreskrifter. Kommuner brukar ha en föreskrift om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, se exempelvis Stockholms och Göteborgs stads föreskrifter om detta här:

  http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/arkivvard/gallringsbeslut/2016_01_beslut_med_bilaga.pdf

  http://www.arkivnamnden.org/sites/default/files/2015-11-18_tu_gallring_handlingar_tillfallig_ringa_betydelse_gbg.pdf

  Föreskrifterna brukar ha en övergripande regel om att handlingar får gallras om de har ringa betydelse för myndighetens verksamhet men bara under förutsättning
  att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts. Men hur ska man se på handlingar som eventuellt visar att handläggaren i ett bygglovsärende är jävig. Är de av ringa betydelse för verksamheten? Är de viktiga för allmänhetens insyn i samma verksamhet? Jag kan nog tycka det men känner inte till något fall där frågan har prövats i domstol eller av någon tillsynsmyndighet.

  Om kommunen vägrar lämna ut fler mejl därför att de är raderade så tror jag inte att det ger särskilt mycket att överklaga till kammarrätten. Kammarrätten kommer bara konstatera att mejlen inte finns och därför inte kan lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen. Kammarrätten kan inte heller beordra kommunen att återskapa mejlen från säkerhetskopiorna om man ska tro denna dom:

  http://www.allmanhandling.se/wp-content/uploads/2018/09/KR_Goteborg_544_18.pdf

  Då återstår kanske att anmäla kommunen till någon tillsynsmyndighet som JO eller JK.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.