Tryckfrihetsförordningen vs Rättegångsbalken

Start Forum Öppenhetsforum Tryckfrihetsförordningen vs Rättegångsbalken

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #21208
  John Jörgensen
  Gäst

  Hej, jag arbetar som utredare vid polisen och är även involverad i utbildning i offentlighet- och sekretess. Vid min senaste sekretessutbildning fick jag en fråga som jag har grunnat över och sökt svar utan framgång. Därav denna fråga i förhoppning om att någon kan sprida ljus över frågan. Som ni förstår gäller frågan TF, OSL och RB. Under pågående förundersökning, FU, råder FU sekretess enligt 18:1 OSL med undantag för den misstänkte i enlighet med 23:18 RB. Vad jag har läst mig till, både i doktrin och praxis, så är det endast den misstänkte som betraktas som part i en pågående FU. Så varken målsäganden eller vittnen kan få del av FU med stöd av 10:3 OSL. Rätta mig om jag har fel. Nu till frågan. Ett utlämnande av handling från en pågående FU hindras av 18:1 OSL men hur ställer sig ut utlämnande från en FU i förhållande till TF dvs att handlingarna inte anses upprättade förrän ärendet är klart dvs. ett klart förundersökningsprotokoll? Om handlingarna i en FU inte anses upprättade förrän FU protokollet är klart behöver 18:1 OSL aldrig komma ifråga. Kan det vara så att tex ett vittnesförhör är att anse som upprättat när det är uppläst och godkänt? Precis som om ett protokoll är justerat. I ett sådant fall hindras ett utlämnande av förhöret med 18:1 OSL om inte kan ett utlämnade hindras med stöd av TF?? Tacksam för input från någons sida. /John Ha en trevlig helg.

  #21218
  Per Hagström
  Moderator

  Handlingar som expedieras blir ju allmänna handlingar redan innan förundersökningen är avslutad och för dem kan det bli aktuellt att tillämpa OSL 18:1 tänker jag.

  Så resonerar i alla fall KR i den här domen:

  KR Sthlm 6651-11

  Om jag inte missförstår det här JO-beslutet så menar JO att handlingar som kommuniceras med part i ett pågående ärende blir expedierade och därmed allmänna handlingar som någon annan sedan kan begära ut.

  Kommunicering innebär expediering

  Om den misstänkte löpande ska få ta del av handlingar ur förundersökningen enligt RB 23:18 2 st så skulle man ju kunna se dessa som expedierade och allmänna. Jag vet inte om den frågan har prövats någon gång.

  Även inkomna handlingar är förstås allmänna i pågående förundersökningar men det kanske var just upprättade handlingar du funderade på. Men vad gäller inkomna handlingar så är ju den här domen om beslagtagna handlingar intressant:

  Beslagtagna handlingar var allmänna

  En annan dom som gäller inkommen handling i en förundersökning är den där:

  RÅ 1993 ref. 20

  Jag vet tyvärr inte vad som gäller för dokumentation från vittnesförhör. Om det bara är vittnet som sätter en kråka på förhörsanteckningarna så har de kanske inte ”justerats av myndigheten” som det står i TF 2:7 2 st 3 p.

  #21223
  John Jörgensen
  Gäst

  Tack Per.

  /John

Visar 3 inlägg - 1 till 3 (av 3 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.