Underrättelse om överklagan från kommunalt bolag saknas – vad göra?

Start Forum Öppenhetsforum Underrättelse om överklagan från kommunalt bolag saknas – vad göra?

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #19847
  Anna
  Gäst

  Hej,
  Jag har begärt ut listor om vilka privata värdar en storstadsbostadsförmedling har avtal med. Jag skrev tydligt att jag begärde ut allmänna handlingar.

  Jag väntade i 9 arbetsdagar på svar och fick avslag (med en korthuggen hänvisning till OSL 19kap. 1§ 1:a stycket) från en no-replay-mejl med namnet från bolagets VD underst.

  Svaret innehöll ingen hänvisning till att jag kan överklaga, hur jag överklagar eller vem jag kan vända mig till för ytterligare frågor etc.
  Bolagets kontaktuppgifter eller någon anställds framgick alltså inte heller.

  Min främsta fråga är därför hur jag ska få dem att ge ut uppgiften om hur, var och inom vilken tidsram jag kan överklaga. Kan man kontakta någon annan instans om de fördröjer med hänvisning om överklagande, t.ex. JO?

  #19859
  Per Hagström
  Moderator

  Hej, för att kunna överklaga ett beslut om att inte lämna ut handlingar så måste beslutet vara skriftligt och fattat av myndigheten. Ibland får man bara ett slags preliminärt besked från den enskilda tjänstemannen och då måste man begära ett överklagbart beslut. Att den möjligheten finns måste myndigheten upplysa om.

  Så här skriver JO i ett beslut:

  ”För det fall en begäran om att få ta del av en handling helt eller delvis inte kan tillmötesgås
  ska den som gjort framställningen underrättas om detta. Den enskilde ska
  då också, enligt 6 kap. 3 § tredje stycket offentlighets- och sekretesslagen
  (2009:400) informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att
  det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.”

  Här har du beslutet i sin helhet:

  JO 6083-13

  I det här fallet kan man eventuellt se det som att VD:n på eget initiativ har fattat ett beslut för myndighetens räkning som du kan överklaga direkt utan att begära ett särskilt överklagbart beslut. Om det är ett överklagbart beslut så har VD:n haft en skyldighet att lämna en besvärshänvisning, dvs en instruktion om hur beslutet kan överklagas.

  JO skriver så här i ett beslut:

  ”Av 21 §andra stycket förvaltningslagen följer att en myndighet är skyldig att underrätta den
  sökande om hur beslutet kan överklagas. Samma skyldighet gäller för kommunala
  bolag (se JO 2008/09 s. 540).”

  Här kan du läsa det JO-beslutet i sin helhet:

  JO-kritik för sent och bristfälligt beslut

  Det första du kan göra är att kontakta bolaget och upplysa om deras skyldighet att fatta ett överklagbart beslut samt ge en besvärshänvisning. Om du inte får någon respons så kan du JO-anmäla. JO har som du ser prövat den här typen av frågor tidigare.

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
 • Forumet ”Öppenhetsforum” är stängt för nya ämnen och svar.