Utgivarnas integritetspolicy

För oss på ideella föreningen Utgivarna och dess helägda aktiebolag U-Service AB (gemensamt här kallade Utgivarna) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller all Utgivarnas personuppgiftsbehandling om dig som skriver i våra forum eller som jobbar hos någon av våra medlemmar. 

Insamlade personuppgifter 

De personuppgifter vi samlar är sådana som du lämnar i samband med att du skriver inlägg på våra forum.

Vår användning och delning 

Vi på Utgivarna använder dina personuppgifter för att vårt diskussionsforum ska fungera på bästa sätt. Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga. 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det krävs för att till exempel ta fram statistik eller på annat sätt utveckla eller förmedla innehållet i vårt forum. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan. 

Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy. 

Kontaktuppgifter 

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter hittar du samtliga kontaktuppgifter på vår kontaktsida på nätet.